Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Sprawozdania za rok 2022

Sprawozdania za rok 2022


Wielebni Księża Proboszczowie,

Przypominamy Wielebnym Księżom Proboszczom o obowiązku złożenia corocznych sprawozdań duszpasterskich i finansowych.

Proszę o dotrzymanie terminu 31 stycznia 2023 roku – na bazie sprawozdań parafialnych przygotowywane jest sprawozdanie diecezjalne dla Stolicy Apostolskiej.

Prosimy o przekazanie sprawozdań osobiście w Kurii lub drogą elektroniczną na adres: [email protected]

Zwracamy uwagę Wielebnych Księży, że zmieniły się sprawozdania duszpasterskie dekanalne i parafialne.

Wszystkie druki do pobrania z załączników.

Z kapłańskim pozdrowieniem

Ks. Maciej Miętek
Kanclerz Kurii

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży