Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Spotkanie synodalne w Pradze. Prośba o modlitwę

Spotkanie synodalne w Pradze. Prośba o modlitwę

Drodzy Diecezjanie,

informujemy, że w dniach 5-12 lutego 2023 roku w stolicy Czech – Pradze – odbywać się będzie spotkanie, podczas którego przedstawiciele różnych krajów będą ponownie dyskutować nad treściami synodalnymi. Tym razem obrady będą dotyczyć reakcji wiernych z poszczególnych krajów na Dokument dla Etapu Kontynentalnego „Rozszerz przestrzeń twego namiotu”. Nasza diecezja wniosła swój wkład w prace nad dokumentem ogólnopolskim i wierzymy, że nasze wnioski i refleksje zawarte w raporcie zostaną podjęte na szerszym forum kościołów krajowych. Polskę na obradach w Pradze reprezentować będą: abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz ks. Mirosław Tykfer, koordynator Synodu o synodalności w Archidiecezji Poznańskiej i członek sekretariatu Synodu przy KEP. Obaj wezmą udział w spotkaniu synodalnym dla Europy w Pradze w dniach 5-12 lutego 2023 r.

Spotkanie w Pradze podzielone będzie na dwie części. W pierwszej – od 5 do 9 lutego – weźmie udział 200 uczestników, w drugiej – od 10 do 12 lutego – przewodniczący konferencji episkopatów.

W związku z tym ważnym spotkaniem bardzo prosimy Wszystkich Diecezjan – kapłanów, siostry zakonne, osoby życia konsekrowanego, wiernych świeckich, zespoły synodalne, wspólnoty i parafie o modlitwę w intencji trwających obrad. Proponujemy, by każdy z nas w dniach od 5 do 12 lutego modlił się indywidualnie bądź wspólnotowo modlitwą synodalną oraz odmówił 1 dziesiątkę różańca w intencji spotkania w Pradze. Można poprosić kapłanów w parafiach o podjęcie modlitwy w tej intencji podczas mszy świętych, wspólnej liturgii lub nabożeństw. W ten sposób otoczymy naszą modlitwą całe dzieło Synodu o Synodalności, prosząc Ducha Świętego o światło dla uczestników spotkania w Pradze. 

Więcej informacji odnośnie spotkania kontynentalnego można znaleźć na stronie: Więcej o Synodzie kontynentalnym na stronach CCEE

Diecezjalny Zespół Synodalny

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży