Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Spotkanie przewodniczących synodalnych zespołów parafialnych

Spotkanie przewodniczących synodalnych zespołów parafialnych

Synodalność, wyzwania Kościoła lokalnego i sytuacja w parafiach były głównymi tematami spotkania koordynatorów Synodalnych Zespołów Parafialnych z Diecezjalnym Zespołem Synodalnym. W spotkaniu wzięło udział około 150 osób. Konferencję pt. Dlaczego Synod i czym w ogóle jest synodalność? wygłosił biskup pomocniczy diecezji Jacek Grzybowski.

Po konferencji wszyscy uczestnicy pracowali w grupach, dzieląc się dotychczasowymi efektami parafialnych prac i wskazując na trudności oraz wyzwania diecezjalnego etapu Synodu. Każda z grup złożyła sprawozdanie z dyskusji i wniosków, jakie zostały sformułowane. W najbliższym czasie będą one przedstawione na stronie internetowej diecezji.

fot. Jakub Troszyński

Relacja Radia Warszawa ze spotkania:

Dlaczego Synod i czym jest synodalność? Pod takim hasłem biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Jacek Grzybowski wygłosił konferencję podczas spotkania koordynatorów parafialnych zespołów synodalnych.

Biskup pomocniczy Jacek Grzybowski wyjaśnił podstawowe pojęcia związane z Synodem oraz wskazał problemy, z jakimi mierzy się wspólnota Kościoła. Przytaczał i omawiał słowa papieża Franciszka, z którego inicjatywy rozpoczął się Synod.

– „Droga synodalna jest drogą, której Duch Święty pragnie dla Kościoła w nowym tysiącleciu.” Są to bardzo ważne i mocne słowa, które wypowiada sam papież Franciszek, głowa Kościoła katolickiego. Jest to zgromadzenie biskupów, kardynałów, świeckich z całego świata po to, aby rozeznawać, wzrastać i rozwijać się, stawiając po drodze nowe pytania, na które należy odpowiedzieć – wyjaśnia biskup pomocniczy.

Biskup Grzybowski wymienił kwestie, które według papieża Franciszka podlegają głębokiemu dialogowi i wymagają konkretnej zmiany. To m.in. potrzeba nawrócenia pastoralnego czy świadoma edukacja młodzieży.

– Chodzi o to, żeby żyć i odczuwać z Kościołem i w Kościele. Co w licznych sytuacjach będzie także powodem cierpienia w Kościele oraz cierpienia z powodu Kościoła. Kościół powszechny żyje w Kościołach partykularnych i z nich się składa. Papież myśli globalnie, ale my mamy skupić się na pracy wśród naszych wspólnot. Naprawdę, sytuacja w polskim Kościele jest wyjątkowa, inna niż w Afryce, Ameryce Łacińskiej czy Ameryce Północnej. Dlatego też musimy zastanawiać się synodalnie nad tym, jakie są wyzwania naszego czasu, naszej wspólnoty i naszego regionu – zaznacza biskup Grzybowski.

Przypominamy, w Kościele powszechnym trwa Synod o synodalności. Ojciec Święty Franciszek poprosił cały Kościół, aby podjął drogę wsłuchania się w głos wszystkich wierzących. Ma to być przestrzeń do podjęcia dialogu na temat zmian w Kościele.

Sposobem na czynne włączenie się w dyskusje synodalne jest m.in. wypełnienie ankiety. Można ją wypełnić zarówno indywidualnie (jawnie bądź anonimowo) jak i wraz ze swoją wspólnotą działającą przy parafii lub wspólnotą o charakterze diecezjalnym.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży