Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Spotkanie opłatkowe w seminarium

Spotkanie opłatkowe w seminarium

W środę w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej wspólnota seminaryjna wraz z zaproszonymi gośćmi spotkała się na spotkaniu opłatkowym.

Ksiądz dr Tomasz Sztajerwald, rektor WSD DW-P złożył zgromadzonym życzenia:

Cały świat bardzo potrzebuje pokoju, ale nie tego, który wypływa z kruchych układów czy rozejmów, lecz pokoju prawdziwego, który jest owocem przyjęcia Boga do naszego serca. Nie zaznamy tego pokoju dopóki nie przyjmiemy w pełni Boga do naszego życia, naszej pracy, do naszych rodzin czy wspólnot. Chciałbym przy tej okazji życzyć wszystkim, nam tutaj zebranym, uwierzenia w to, że Słowo stało się krótkie, czyli mówiąc inaczej, stało się bliskie nam, stało się jednym z nas.

Biskup Romuald Kamiński powiedział, że zadaniem każdego jest służba wobec Boga i drugiego człowieka:

Posłużcie się też tymi słowami, które zostały wypowiedziane dzisiaj przez aniołów, o czym powiada nam zapis w Ewangelii: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobanie. To takie dwa główne wyznaczniki tego, co się w naszym życiu dziać powinno – powinniśmy tak pracować, zagospodarowywać się, modlić, służyć, mieć w sobie tyle pokory, żebyśmy mogli powiedzieć – moja posługa przynosi chwałę Bogu i jest służebna wobec bliźniego. A bliźni może powiedzieć – na mojej drodze spotykam człowieka, kapłana, siostrę, świecką osobę, który pomaga mi w drodze do Nieba.

fot. Karolina Błażejczyk

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży