Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Śp. ks. prał. Stanisław Marczuk

Śp. ks. prał. Stanisław Marczuk

Kuria Biskupia Warszawsko-Praska zawiadamia:

W niedzielę, 12 września 2021 roku,
w Szpitalu Powiatowym w Otwocku
w wieku 91 lat,
w 68. roku kapłaństwa
zmarł

ś. † p.
Ksiądz prał. Stanisław Marczuk

b. proboszcz Parafii:
św. Wawrzyńca w Gliniance,
św. Jana Chrzciciela i św. Wojciecha BM w Poświętnem.

Ks. Stanisław Marczuk urodził się urodził się 6 stycznia 1930 roku w Kisielewie. Pochodził z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Platerowie (diecezja drohiczyńska). Święcenia kapłańskie przyjął 8 sierpnia 1954 roku z rąk biskupa Wacława Majewskiego.

Jako wikariusz pracował w Parafiach: św. Bartłomieja apostoła w Domaniewicach (1954-1955; DŁ), św. Wincentego à Paulo w Otwocku (1955-1959), Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Warszawie (1959-1963).

Z końcem października 1963 roku został mianowany administratorem Parafii MB Królowej Polski w Otwocku-Kresach (30.10.1963 – 30.06.1966) a następnie proboszczem Parafii św. Wawrzyńca w Gliniance (07.07.1966 – 26.06.1985). Po dziewiętnastu latach pracy duszpasterskiej objął parafię św. Jana Chrzciciela i św. Wojciecha BM w Poświętnem jako jej proboszcz (26.06.1985 – 22.06.2005) a następnie pozostawał w niej jako wspomagający duszpastersko rezydent (22.06.2005 – 27.05.2014). Ze względu na stan zdrowia zamieszkał następnie w Domu Księży Emerytów Otwocku (2014-2021).

W strukturach dawnej archidiecezji warszawskiej pełnił funkcję wicedziekana (1967-1975) a następnie dziekana (1975-1985) Dekanatu Karczewskiego.

Abp Józef Glemp przyznał mu przywilej rokiety i mantoletu (05.12.1981), bp Kazimierz Romaniuk powołał go jako kanonika honorowego w skład Kapituły Kolegiackiej w Radzyminie (24.12.1992).

Uroczystości pogrzebowe odbędą się
w piątek, 17 września 2021 roku
według następującego porządku:

godz. 8.00 – Msza Święta
w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Otwocku
(ul. Geislera 18)

godz. 10.00 – Msza Święta w kościele parafialnym
św. Wincentego a Paulo w Otwocku (ul. Kopernika 1)

po Eucharystii nastąpi przewiezienie ciała Zmarłego
do rodzinnej Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Platerowie

godz. 14.00 – Msza Święta pogrzebowa;
po Eucharystii złożenie ciała Zmarłego
na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Dobry Jezu, okaż Księdzu Stanisławowi swoje miłosierdzie!

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży