Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Śp. ks. prał. płk Leszek Kołoniecki

Śp. ks. prał. płk Leszek Kołoniecki

Kuria Biskupia Warszawsko-Praska zawiadamia:

W niedzielę Wniebowzięcia NMP
oraz Święto Wojska Polskiego,
15 sierpnia 2021 roku,
w godzinach popołudniowych
w Legionowie,
w wieku 79 lat,
w 57. roku kapłaństwa
zmarł

ś. † p.
Ksiądz prał. płk Leszek Kołoniecki

b. kanclerz Kurii Ordynariatu Polowego WP,
b. proboszcz Parafii
Wniebowzięcia NMP w Chotomowie.

Ks. prał. Leszek Kołoniecki urodził się 04 stycznia 1942 roku w Warszawie. Pochodził z

Parafii św. Anny w Piasecznie. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1965 roki z rąk Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Jako wikariusz pracował w Parafiach: św. Bartłomieja Ap. w Żelechlinku (1965-1966, DŁ), św. Zygmunta w Słomczynie (1966-1967, AW), św. Jana Kantego w Legionowie (1967-1968), św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku (1968-1969, AW), Nawrócenia św. Pawła Ap. w Warszawie (1969-1972), św. Stanisława BM na warszawskiej Woli (1972-1973), MB Różańcowej na Bródnie (1973-1974) oraz Dzieciątka Jezus na Żoliborzu. (1974-1977).

Z początkiem czerwca 1977 roku ks. Leszek Kołoniecki rozpoczął posługę duszpasterską w strukturach ordynariatu polowego (do 1989 roku istniejącego jako Generalny Dziekanat Wojska Polskiego; ks. Leszek Kołoniecki posługiwał jako kapłan AW, bowiem do samego Ordynariatu Polowego został inkardynowany dopiero w listopadzie 2002 roku). Był najpierw wikariuszem (1977-1978), następnie administratorem (1978-1984) i w końcu proboszczem (1984-1991) Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Legionowie. Potem został jako proboszcz skierowany do Parafii: MB Królowej Pokoju w Bydgoszczy (1991-1993) i MB Ostrobramskiej w Warszawie na Bemowie (1994-1996). Z Bemowa wrócił do Legionowa, do Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP (1996-2002). W sumie posługiwał w tej Wspólnocie przez 20 lat.

W Ordynariacie Polowym ks. Kołoniecki pełnił ponadto funkcję dziekana Pomorskiego Dekanatu Wojskowego (1991-1993), referenta ds. duszpasterstwa wojskowego w Kurii Polowej WP (1993-1994), dziekana Warszawskiego Dekanatu Wojskowego (1994-1998) oraz kanclerza Kurii Polowej (1998-2001). W 1994 roku został mianowany Kapelanem honorowym Jego Świątobliwości.

W czerwcu 2002 roku, w ramach urlopu i pobytu na emeryturze wojskowej zamieszkał w domu prywatnym na terenie Parafii Miłosierdzia Bożego w Legionowie (do 2006). W 2005 roku został inkardynowany do diecezji warszawsko-praskiej. W czerwcu 2006 roku abp Sławoj Leszek Głódź mianował go proboszczem Parafii Wniebowzięcia NMP w Chotomowie (2006-2017). Po 11. latach ponownie zamieszkał w na terenie Parafii Miłosierdzia Bożego w Legionowie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się
w czwartek, 19 sierpnia 2021roku,
w Parafii Wniebowzięcia NMP
w Chotomowie (ul. Partyzantów 8).

Msza Święta pogrzebowa o godz. 11.00.

Po Eucharystii nastąpi złożenie ciała Zmarłego
w grobie rodzinnym na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Dobry Jezu, okaż Księdzu Leszkowi swoje miłosierdzie!

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży