Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Śp. ks. prał. Jan Andrzejewski

Śp. ks. prał. Jan Andrzejewski

Kuria Biskupia Warszawsko-Praska zawiadamia:

W czwartek, 4 marca 2021 roku,
na plebanii Parafii Świętej Trójcy w Kobyłce,
w wieku 69 lat,
w 44. roku kapłaństwa

zmarł nagle
ś. † p.
ks. prał. Jan Andrzejewski

były proboszcz Parafii Świętej Trójcy
w Kobyłce.

Ksiądz prał. Jan Andrzejewski urodził się 4 czerwca 1951 roku w Bobrku k. Radomia. Pochodził z Parafii św. Jana Chrzciciela w Stromcu (Diecezja Radomska).

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego 5 czerwca 1977 roku.

Jako wikariusz pracował w parafiach: św. Stanisława BM w Postoliskach (1977-1979; równolegle odbywał studia magisterskie z katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim), Wniebowzięcia NMP w Celestynowie (1979-1981), św. Katarzyny w Warszawie na Służewie (1981-1983; AW), MB Królowej Pokoju na warszawskich Młocinach (1983-1985), św. Anny na warszawskim Wilanowie (1985-1987; AW; w tym czasie, w 1986 roku, obronił licencjat z katechetyki na UKSW – wówczas ATK), św. Apostołów Piotra i Pawła w warszawskich Pyrach (1987-1988; AW; w 1987 roku zakończył studia doktoranckie z katechetyki na KUL).

15 czerwca 1988 roku odebrał nominację na administratora parafii Miłosierdzia Bożego w Otwocku-Ługach (1 września 1989 roku został mianowany proboszczem tej wspólnoty). Ksiądz Jan Andrzejewski organizował nową parafię we wszystkich wymiarach: administracyjnym, duchowym, materialnym – zbudował kościół, kaplicę, plebanię,

Nie obyło się także bez dramatycznych przeszkód: pierwsza prowizoryczna kaplica doszczętnie spłonęła. Kolejna, poświęcona w styczniu 1989 roku, z czasem okazała się za mała – przeniesiono na Ługi dużą kaplicę z Ursynowa.

Ksiądz Jan Andrzejewski z ogromnym zaangażowaniem podejmował prace nad budowaniem struktur parafialnych. Plac pod budowę kościoła i fundamenty plebanii zostały poświęcone w listopadzie 1990 roku, kamień węgielny świątyni wmurowano w czerwcu 1992 roku, poświęcenie domu parafialnego nastąpiło w maju 1993 roku, gotowy kościół poświęcono w listopadzie 1995 roku, w październiku 1996 roku dokonano poświęcenia trzech dzwonów. Tak energiczne podejście do pracy charakteryzowało go zawsze.

Z końcem sierpnia 1997 roku ksiądz Prałat Jan został mianowany proboszczem parafii Świętej Trójcy w Kobyłce. Trudno wyczerpać pełną listę jego zasług – jedną z najważniejszych jest doprowadzenie do przyznania tej pięknej barokowej świątyni parafialnej tytułu Bazyliki Mniejszej (Ksiądz Proboszcz dbał o wszechstronną promocję jej wnętrz – z jego inicjatywy rozpoczęły się międzynarodowe festiwale Perła Baroku, powstawały wydawnictwa, dom pielgrzyma).

Ksiądz prał. Jan Andrzejewski bardzo odpowiedzialnie troszczył się także o inny skarb – Cmentarz Ofiar Wojny 1920 roku i wszelkie pamiątki związane z wojną polsko-bolszewicką 1920 roku (np. Krzyż upamiętniający miejsce śmierci śp. ks. Ignacego Skorupki i inne). Zwracał uwagę na aspekt duchowy – Cud nad Wisłą, objawienie się Matki Bożej.

Był administratorem powstałej w Ossowie Parafii MB Zwycięskiej, dbał o sanktuarium ku czci poległych, tworząc tam panteon pamięci wybitnych postaci polskiej historii najnowszej. Po katastrofie smoleńskiej zainicjował powstanie alei pamięci ofiar – na przestrzeni minionych lat odlano i zostało odsłoniętych ok. 30 popiersi osób zmarłych 10 kwietnia 2010 roku.

Ksiądz Prałat – po prostu tak o nim mówiono – był zawsze bardzo zaangażowany w życie miejscowej społeczności. Szczególnie leżało mu na sercu i zatroskany był o łatwy dostęp wiernych do świątyni – stąd nieustannie zabiegał i współpracował z nowo tworzącymi się ośrodkami parafialnymi, które wyrosły z Parafii Świętej Trójcy jako parafii-matki. Tak było w odniesieniu do parafii: św. Jana Chrzciciela w Nadmie, św. Matki Teresy z Kalkuty w Kobyłce-Turowie, wreszcie bł. ks. Jerzego Popiełuszki na Osiedlu Maciołki.

Dynamiczny rozwój tych ośrodków zaowocował także utworzeniem nowego dekanatu: Kobyłkowskiego, którego śp. ks. prał. Jan Andrzejewski został pierwszym dziekanem (16 kwietnia 2006 roku).

Funkcję proboszcza Parafii Świętej Trójcy Ksiądz Andrzejewski pełnił do 27 sierpnia 2020 roku. Złożył obowiązki ze względu na stan zdrowia, pozostając jednocześnie rezydentem w tej wspólnocie i dziekanem Dekanatu Kobyłka.

Ponadto podczas całej swojej posługi kapłańskiej śp. ks. prał. Jan Andrzejewski był wicedziekanem Dekanatu Otwock-Kresy (1994-1997), wiceprzewodniczącym a następnie przewodniczącym Komisji Organistowskiej (odpowiednio: 1997-2001 i od 2001 do chwili śmierci), członkiem (z wyboru) Rady Kapłańskiej DW-P (od kwietnia 2018 roku).

Biskup Kazimierz Romaniuk odznaczył go przywilejem rokiety i mantoletu (23.12.1995), a następnie powołał go jako kanonika honorowego w skład Kapituły Katedralnej (23.12.2000); abp Henryk Hoser SAC podniósł go do godności kanonika gremialnego (24.12.2009) zaś bp Romuald Kamiński mianował śp. ks. prał. Jana Andrzejewskiego prałatem tejże Kapituły (23.12.2020).

Odszedł człowiek wielkiej dobroci, żarliwości, wiary, mądry duszpasterz, starający się o to, by wszystkich doprowadzić do Boga.

Uroczystości pogrzebowe będą odbywały się
w Parafii Świętej Trójcy w Kobyłce
(ul. Kościelna 2)
według następującego porządku:

– w niedzielę, 7 marca:
o godz. 19.00 Msza święta żałobna
dla Dekanatu Kobyłka

– w poniedziałek, 8 marca:
o godz. 11.00 Msza święta pogrzebowa.

Po Eucharystii nastąpi złożenie ciała Zmarłego
na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Dobry Jezu, okaż Księdzu Janowi swoje miłosierdzie!

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży