Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Śp. ks. Maksymilian Sowa SCMA

Śp. ks. Maksymilian Sowa SCMA

Kuria Biskupia Warszawsko-Praska zawiadamia:

W sobotę, 4 września 2021 roku,
w Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie,
w wieku 83 lat,
w 59 roku życia zakonnego
i 51. roku kapłaństwa
zmarł

ś. † p.
Ksiądz Maksymilian Sowa CSMA (michalita)

Blisko trzydzieści lat pracował w placówkach:
– Parafii św Andrzeja Boboli w Markach
– MB Fatimskiej i bł. Bronisława Markiewicza w Słupnie.

Ks. Maksymilian Sowa CSMA urodził się 16 września 1938 roku w Saczynie k/ Kalisza. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w LO dla pracujących w Kaliszu, kontynuował w Niższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów Konwentualnych w Niepokalanowie i zakończył zdaniem egzaminu dojrzałości w Liceum Korespondencyjnym w Warszawie (1961).

Do Zgromadzenia Św. Michała Archanioła wstąpił we wrześniu 1961 roku. Po kilkumiesięcznym postulacie i dwuletnim nowicjacie pierwszą profesję złożył 26 sierpnia1963 roku w Miejscu Piastowym, a wieczystą 26 sierpnia 1966 roku – również w Miejscu Piastowym. Po złożeniu pierwszych ślubów pracował przez dwa lata w Zakładzie Wychowawczym Caritas w Strudze. Następnie został skierowany na studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie (1965-1971). Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca1971 roku w Krakowie, z rąk ks. bpa Albina Małysiaka.

Jako kapłan pracował w Niższym Seminarium Duchownym jako wychowawca (1971/1972), w Toruniu jako katecheta i duszpasterz (1972-1973; 1974-1975), jako wikariusz i katecheta w Warszawie na Powiślu w parafii Świętej Trójcy (1975-1984).

Obowiązki przełożonego macierzystego domu zakonnego w Miejscu Piastowym pełnił w latach 1984-1989, a obowiązki przełożonego domu zakonnego i proboszcza parafii św. Michała Archanioła w Toruniu w latach 1989-1993. Przeniesiony do domu zakonnego w Markach został mianowany proboszczem parafii Świętego Andrzeja Boboli (15.08.1993). Po zwolnieniu z funkcji proboszcza (2005), przez dwa lata pracował w duszpasterstwie parafialnym w parafii MB Królowej Aniołów w Warszawie, po czym powrócił do Marek jako administrator Ośrodka Duszpasterskiego w Słupnie (2007-2010), a po ustanowieniu parafii został jej proboszczem (2010-2014). Po przekazaniu obowiązków proboszcza pozostał w Słupnie jako rezydent, służąc pomocą duszpasterską w parafii.

Śp. ks. Maksymilian pełnił również urząd radcy generalnego (1986-1992) i ojca duchownego domu zakonnego w Markach (1995-2005; 2009-2015) i w Słupnie (2015-2018).

Przeżył 83 lata, jako zakonnik 58 i jako kapłan 50.

Wyróżniał się nabożeństwem do Matki Bożej. Zainicjował nabożeństwa fatimskie w parafii św. Andrzeja Boboli w Markach, a potem doprowadził do koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej przez biskupa diecezji warszawsko-praskiej, Kazimierza Romaniuka (29.09.2002), pełniąc obowiązki proboszcza w Markach, potem w Słupnie często organizował pielgrzymki do Fatimy. Chętnie angażował się w rekolekcje i misje ludowe. Jako proboszcz w Markach z wielkim entuzjazmem podjął się organizacji nowej parafii i budowy kościoła w Słupnie, dla których zaproponował tytuł: Matki Bożej Fatimskiej i bł. Bronisława Markiewicza.

Z usposobienia cichy, opanowany, otwarty na szczere relacje we wspólnocie braterskiej, w kontaktach z parafianami życzliwy i przyjazny. Wierny charyzmatowi michalickiemu przez całe życie kapłańskie służył ludowi Bożemu w posłudze pastoralnej. Ufamy, że miłosierny Pan

Uroczystości pogrzebowe odbędą się
w środę, 8 września 2021roku,
w Parafii Matki Bożej Fatimskiej
i bł. Bronisława Markiewicza w Słupnie
(ul. Jana Pawła II 21).

Msza Święta pogrzebowa o godz. 12.00.

Po Eucharystii nastąpi złożenie ciała Zmarłego
na cmentarzu parafialnym w Markach (ul. Cmentarna).

Dobry Jezu, okaż Księdzu Maksymilianowi swoje miłosierdzie!

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży