Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Śp. ks. inf. Grzegorz Kalwarczyk

Śp. ks. inf. Grzegorz Kalwarczyk

Kuria Metropolitalna Warszawska zawiadamia:

W środę, 6 kwietnia 2022 roku,
w wieku 81 lat,
w 58. roku kapłaństwa

zmarł

ś. † p.
ks. infułat Grzegorz Kalwarczyk

Długoletni kanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej,
sędzia w trybunałach beatyfikacyjnych błogosławionych:
Jerzego Popiełuszki, Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej,
współorganizator z ramienia Archidiecezji Warszawskiej
 sekretarz czterech pielgrzymek papieskich Jana Pawła II
bliski współpracownik Prymasów:
kard. Józefa Glempa i bł. Stefana Wyszyńskiego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 kwietnia 2022 roku
(Wielki Poniedziałek)
w Archikatedrze Warszawskiej pw. św. Jana Chrzciciela.

Msza Święta pogrzebowa o godz. 14.00.

Po Eucharystii ciało Zmarłego zostanie przewiezione
i złożone na Cmentarzu Wolskim w Warszawie.

Dobry Jezu, okaż Księdzu Grzegorzowi swoje miłosierdzie!

Ks. Grzegorz Kalwarczyk urodził się 11 marca 1941 roku w Nowym Kłopoczynie koło Rawy Mazowieckiej.

Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1964 roku w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po święceniach jako wikariusz posługiwał w parafiach w Mszczonowie (1964-1966), Stanisławowie (1966-1967; obecnie DW-P) i Kobyłce (1967-1971; obecnie DW-P).

W latach 1971-1974 studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które zwieńczył magisterium z prawa kanonicznego. Po studiach rozpoczął pracę w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej – od 21 czerwca 1974 r. najpierw jako notariusz, a od 23 czerwca 1992 r. jako kanclerz. Od 2008 r. do 2012 r. wikariusz biskupi ds. sakramentalnych. W sumie w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej przepracował 18 lat jako notariusz, a 20 lat jako kanclerz.

Z urzędu był członkiem wielu najważniejszych gremiów Archidiecezji Warszawskiej w tym Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów. Ponadto był członkiem Rady Prymasowskiej Budowy Kościołów Archidiecezji Warszawskiej (a także budowniczym kościoła i plebanii w Nowej Wsi koło Warki).

W 1984 r. został odznaczony przywilejem rokiety, mantoletu i pierścienia. W 2007 r. został honorowym kapelanem Jego Świątobliwości (infułatem). 1 maja 2006 r. został odznaczony prymasowskim złotym orderem. Ecclesiae populoque servitium praestanti a 28 września 2008 r. otrzymał order Zasłużony dla Warszawy.

W 2012 roku przeszedł na emeryturę, ale nadal jako rezydent pomagał duszpastersko – zwłaszcza jako spowiednik – w parafii archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starówce. Jako rezydent był związany  parafią archikatedralną w sumie przez 48 lat.

Poza wymienionymi wcześniej aktywnościami Zmarły był także korespondentem archidiecezjalnym Pisma Okólnego Episkopatu Polski i Katolickiej Agencji Informacyjnej, członkiem Rady Prymasowskiej Budowy Kościołów AW, redaktorem naczelnym miesięcznika Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie, prezesem Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół KUL, członkiem Rady Kapłańskiej
i Kolegium Konsultorów AW, ogólnokrajowym asystentem kościelnym Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, opiekunem Kręgu Przyjaciół Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, budowniczym kościoła i plebanii w Nowej Wsi koło Warki, odznaczony wieloma medalami i orderami państwowymi i kościelnymi.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży