Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Sesja Synodu Młodych DW-P

Sesja Synodu Młodych DW-P

SESJA SYNODALNA
11 września 2021 r.

Ramowy plan spotkania

BLOK PIERWSZY SPOTKANIA 10.00-11.30

 • 10.00 – modlitwa
 • 10.10 – wstęp (powitanie uczestników przez ks. M. Dziedzica, słowo wstępne bp. R. Kamińskiego)
 • 10.15 – diagnoza aktualnego stanu duszpasterstwa
  • wokół jakich tematów podjęliśmy dyskusję?
  • jaki obraz Kościoła nam się wyłonił i jakie potrzeby zostały dostrzeżone?
  • krótka ankieta pastoralna
 • 10.45 – jak wyglądały prace nad dokumentem synodalnym?
 • 11.00 – główne kierunki zmian
  • wskazanie konkretnych przykładów z dokumentu synodalnego
  • sprowokowanie dyskusji i zachęcenie do rozmów w czasie przerwy kawowej

przerwa kawowa 11.30-12.00

BLOK DRUGI SPOTKANIA 12.00-13.30

 • 12.00 – Anioł Pański
 • 12.05 – nasze propozycje realizacji omówionych zmian
 • 13.00 – omówienie wyników ankiety pastoralnej

przerwa obiadowa 13.30-14.30

BLOK TRZECI SPOTKANIA 14.30-16.00

 • – wokół problemów współczesnej rodziny – goście
 • – dyskusja
 • – wolne wnioski
 • – modlitwa na zakończenie i błogosławieństwo

W sesji wezmą udział przedstawiciele rejonów – duchowni i osoby świeckie – oraz zaproszeni goście.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży