Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » ŚDM Lizbona 2023 – prezentacja polskiej wersji hymnu

ŚDM Lizbona 2023 – prezentacja polskiej wersji hymnu

Za dwa lata, w Lizbonie, odbędą się Światowe Dni Młodzieży.

W lutym mogliśmy usłyszeć hymn najbliższego spotkania młodych z papieżem, utwór Há Pressa No Ar. W ostatnią sobotę – 24 lipca, w przeddzień 5. rocznicy rozpoczęcia ŚDM w Krakowie, zaprezentowana została polska wersja tego utworu, która będzie towarzyszyła młodym z całej Polski w przygotowaniach do wyjazdu do Lizbony.

Wersja polska hymnu nosi tytuł Powietrze już drga  i została przygotowana we współpracy Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM i Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Utwór wykonuje chór i orkiestra złożone z młodzieży pochodzącej z 28 polskich diecezji. Z naszej diecezji aż 9 osób weszło w skład ogólnopolskiego chóru ŚDM.

ks. Michał Dziedzic
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży
Kurii Warszawsko-Praskiej

Modlitwa
Światowy Dzień Młodzieży – Lizbona 2023

Maryjo, Pani Nawiedzenia,
która z pośpiechem poszłaś w góry, by spotkać Elżbietę,
poprowadź nas na spotkanie ze wszystkimi, którzy na nas czekają,
abyśmy zanieśli im żywą Ewangelię: Jezusa Chrystusa, Twojego Syna i naszego Pana!
Pójdziemy z pośpiechem, bez zbytnich rozproszeń i bez zwłoki, z zapałem i radością.
Pójdziemy pełni pokoju, gdyż ten, kto niesie Chrystusa, niesie pokój,
a czynienie dobra jest najlepszym sposobem istnienia.
Maryjo, Pani Nawiedzenia,
niech za Twoją przyczyną ten Światowy Dzień Młodzieży stanie się dla nas wspólnym uwielbieniem Chrystusa, którego niesiemy, tak jak Ty go nosiłaś.
Spraw, niech stanie się okazją do świadectwa i wzajemnego dzielenia się, do braterstwa i wdzięczności, do poszukiwania tych, którzy wciąż czekają na Chrystusa.
Maryjo,
razem z Tobą przejdziemy tę drogę spotkania, by także nasz świat
mógł zjednoczyć się w braterstwie, sprawiedliwości i pokoju.
Pani Nawiedzenia,
pomóż nam zanieść Chrystusa wszystkim,
w posłuszeństwie Ojcu i w miłości Ducha.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży