Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Nowy cykl kursu dla kandydatów na ceremoniarzy parafialnych

Nowy cykl kursu dla kandydatów na ceremoniarzy parafialnych


Nowy kurs
przygotowujący kandydatów do funkcji ceremoniarza parafialnego
rozpocznie się
w sobotę, 30 października 2021 roku.

Zapraszamy o godzinie 10.30, do Parafii św. Feliksa z Kantalicjo
w Warszawie – Marysinie Wawerskim,
ul. Kościuszkowców 85a, Warszawa.

Terminy zajęć:

– wszystkie podane daty to soboty, godzina 10.30 – chyba, że zostało to zaznaczone inaczej.

 • 30 października 2021 roku
 • 13 listopada 2021 roku
 • 27 listopada 2021 roku
 • 19 marca 2022 roku
 • 26 marca 2022 roku
 • 30 kwietnia 2022 roku
 • 11 czerwca 2022 roku
 • 17 września 2022 roku
 • 1 października 2022 roku – godz. 10.00 – próba przed promocją
 • 8 października 2022 roku – godz. 10.00 – błogosławieństwo lektorów i ceremoniarzy
 • Celem kursu jest pogłębienie duchowości liturgicznej i znajomości przepisów liturgicznych oraz przygotowanie do prowadzenia grup ministranckich i organizacji od strony liturgicznej różnego rodzaju przedsięwzięć w parafii.
 • Kandydatem może zostać promowany lektor z dwuletnim stażem (wiek: osoba pełnoletnia lub uczęszczająca do szkoły średniej), który pragnie służyć Chrystusowi i Kościołowi poprzez przygotowywanie liturgii jako ceremoniarz. Ceremoniarzem nie może być osoba sprawiająca trudności wychowawcze i będąca negatywnym przykładem dla młodszych ministrantów.
 • Zapisy podczas pierwszego spotkania.
 • Dokumenty wymagane przy zapisie:
  • imienne skierowanie od Księdza Proboszcza z parafii miejsca posługiwania,
  • w przypadku osób niepełnoletnich – zgoda rodziców.
Sprawy organizacyjne:
 • Spotkania kursu w tym roku, ze względu na planowany remont katedry, odbywać się będą się w parafii św. Feliksa z Kantalicjo w Warszawie – Marysinie-Wawerskim (ul. Kościuszkowców 85a, Warszawa), w wyznaczone soboty, w godzinach 10.30-14.30.
 • Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa – możliwe są dwie usprawiedliwione nieobecności, trzecia zasadniczo oznacza rezygnację z kursu.
 • Zajęcia kursu obejmują wykład liturgiczny oraz zajęcia praktyczne. Na każde spotkanie trzeba przynieść zeszyt i długopis.
 • Każdy kandydat podczas trwania kursu zobowiązany jest również do posługiwania podczas uroczystości diecezjalnych (przynajmniej jeden raz).
 • Przygotowanie do funkcji ceremoniarza obejmuje także udział w dniach skupienia dla lektorów i ceremoniarzy w ciągu roku formacyjnego oraz w 5-dniowych rekolekcjach, które będą odbywać się podczas wakacji.

Proszę o życzliwe wsparcie dla lektorów wyrażających pragnienie uczestniczenia w kursie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę Księży Opiekunów Służby Liturgicznej o kontakt telefoniczny: +48662213846

Ks. Łukasz Trzaska
Diecezjalny Duszpasterz Ceremoniarzy

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży