Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Rozpoczęcie kursu dla kandydatów na szafarzy nadzwyczajnych

Rozpoczęcie kursu dla kandydatów na szafarzy nadzwyczajnych

 

W sobotę, 16 października 2021
o godz. 10.00, w sali kurialnej
rozpocznie się kurs dla kandydatów
na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

Informacje organizacyjne:

  • Rozpoczęcie kursu będzie uzależnione od liczby zgłoszonych kandydatów.
  • Przypominamy, że w naszej diecezji kandydatem na nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej może zostać mężczyzna w wieku od 35 do 65 lat, odznaczający się wysokim poziomem życia moralnego, pobożnością oraz poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych.
  • W zgłoszeniu przygotowanym i podpisanym przez księdza Proboszcza należy podać imię i nazwisko kandydata, jego numer telefonu komórkowego, adres mailowy oraz szeroko rozumiane referencje do sprawowania posługi.
  • Ksiądz proboszcz zobowiązany jest również do opłacenia kosztów kursu w wysokości 100 zł (m.in. zakup książek). Opłata będzie pobierana przy okazji pierwszego spotkania.
  • Zgłoszenia prosimy kierować do Kurii – do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2021 roku.
©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży