Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Rodzina » Ogniska Świętej Rodziny

Ogniska Świętej Rodziny

Święta Rodzina jest pierwszym ogniskiem miłości, poprzez które zapłonąć mają ogniska domowe czyli rodziny chrześcijańskie, by na wzór Maryi i Józefa adorować Jezusa i wiernie pełnić wolę Bożą.

W sakramencie małżeństwa Chrystus staje pośród małżonków, aby dzielić z nimi trudy i radości każdego dnia. Więź ze Świętą Rodziną jest drogą do okrycia na nowo miłości Boga i Jego darów, by „odrzucając troski doczesne” stawać się światłem dla świata i zaczynem świętości.

Idea Ognisk pojawiła się w 1985 roku jako odpowiedź na pytanie dotyczące formy pracy z rodzinami. 29 lipca 1998 r. w czasie uroczystej Mszy Świętej w Domu Świętej Rodziny w Wisełce na wyspie Wolin trzynaście rodzin specjalnym aktem ofiarowania oddało się Rodzinie Świętej i zostało rozesłanych, by w miejscach swojego zamieszkania tworzyć wspólnoty rodzin, gromadzących się na chwałę Świętej Rodziny. Formalny początek pracy Ogniskowej miał miejsce w 1999 r. podczas rekolekcji w Wisełce i tak np. pierwsze Ognisko w Poznaniu miało miejsce 11 listopada 1999 r.

Na mapie Polski zaczęły pojawiać się Ogniska. Pierwsze powstało w Łomiankach, skupione przy Wspólnocie Świętej Rodziny. Następnie powstały: Ognisko Nowosądeckie, Olsztyńskie, Rybnickie i Poznańskie. W roku 2003 powstały dwa nowe Ogniska: w Chojnicach oraz w Szczecinie, a od 2009 roku działa Ognisko we Wrocławiu.

Więcej na: www.ogniska.isr.org.pl

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży