Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Rodzina » Modlitwa w kryzysie rodzinnym

Modlitwa w kryzysie rodzinnym

Ojcze nasz,
zwracam się z pokorną i żarliwą prośbą do Ciebie.
Tyś nas połączył nierozerwalnie w sakramencie małżeństwa
i chcesz, abyśmy temu związkowi zostali wierni aż do śmierci.
Boże, pospiesz na pomoc sercu memu,
uczyń je przez to właśnie cierpienie mniej samolubnym.
Poznaję coraz lepiej, jak trudny jest stan małżeński i jak niedoskonały(a) jeszcze jestem.
Uczyń mnie wielkodusznym(ą), bym umiał(a) przebaczać.
Daj mi cierpliwość podobną do tej, którą Ty mi okazujesz.
Spraw, by w codziennych trudnościach i doświadczeniach
moja miłość wzmacniała się i dojrzewała, aż minie zły czas.
Panie, chcę zostać wiernym(ą) do końca.
Amen.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży