Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Rodzina » Modlitwa o błogosławieństwo w życiu rodzinnym

Modlitwa o błogosławieństwo w życiu rodzinnym

Boże dobry i miłosierny,
polecamy Twojej opiece nasz dom, rodzinę i wszystko, co posiadamy.
Błogosław nam, strzeż od złego,
chroń w niebezpieczeństwie,
zachowaj od nieszczęścia i umacniaj naszą wiarę.
W smutku i cierpieniu daj ufną nadzieję.
Spraw, abyśmy zawsze byli złączeni z Tobą
przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży