Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Rodzina » Modlitwa dzieci za rodziców

Modlitwa dzieci za rodziców

Ojcze niebieski, dziękuję Ci z całego serca,
że obdarzyłeś mnie dobrymi rodzicami.
Proszę Cię, zachowaj mi ich na długie lata.
Pobłogosław wszystkim ich staraniom i troskom o mnie
i wynagródź im obficie w tym i w przyszłym życiu
wszystko dobre, co dla mnie uczynili.
Dopomóż mi też, o najłaskawszy Boże,
abym zawsze według Twego przykazania
szanował i kochał ojca i matkę swoją.
Pozwól mi postępować według ich rad i napomnień,
aby mi się dobrze na świecie powodziło
i abym mógł z nimi doczekać się wiecznej szczęśliwości.

Amen.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży