Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Rodzina » Equipes Notre-Dame

Equipes Notre-Dame

Equipes Notre-Dame, to ruch „duchowości małżeńskiej”, mający za zadanie pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

Uważany za dar Boga dla wszystkich małżeństw, które w nim uczestniczą. Życie małżeństwa chrześcijańskiego jest naznaczone sakramentem, który stanowi głęboki znak wzajemnego zaangażowania współmałżonków, jak również znak łaski Boga. Miłość małżeńska odnajduje swoje źródło w miłości Bożej.

„Chodź za mną” – tym wezwaniem Chrystus zwraca się do każdego z ludzi, do każdego z małżeństw, zapraszając do szerszego otwierania się na Jego miłość, aby świadczyli o Nim tam, gdzie wyznaczył im miejsce.

Małżonkowie pragnący odpowiedzieć na to wezwanie, świadomi swoich słabości, ufając łasce Sakramentu Małżeństwa, wierzący w skuteczność pomocy braterskiej i w obietnicę Chrystusa: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20) decydują się tworzyć ekipę i proszą Ruch, aby im w tym pomógł. Taka jest wspólna wizja małżeństw Ruchu Equipes Notre-Dame, który pragnie pomagać parom małżeńskim w życiu pełnią Ewangelii i proponuje każdemu małżeństwu:

  • sposób życia w dzisiejszym świecie zgodny z nauką Chrystusa
  • metody jak stać się w pełni małżeństwem
  • wspólnotę małżeństw mającą ten sam ideał
  • wzajemną braterską pomoc zarówno duchową, międzyludzką jak i materialną
  • okazję studiowania i wspólnej refleksji, która doprowadzi członków ekip do pogłębienia ich wiary i pomoże im ukształtować swoje sumienie
  • ukierunkowanie życia, co pomoże wzrastać w miłości do Boga i ludzi
  • organizację promującą ożywienie i jedność ruchu w świecie
  • wspólnotę małżonków chrześcijańskich, których jednoczy sakrament małżeństwa i którą opiekuje się kapłan – doradca duchowy.

Więcej na: www.end.org.pl

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży