Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Rodzina » Błogosławieni Alojzy i Maria Quattrocchi

Błogosławieni Alojzy i Maria Quattrocchi

Courtesy of The Association of Luigi and Maria Beltrame Quattrocchi

Alojzy ur. się w Katanii 12 stycznia 1880 r. Fundamentem jego życia było codzienne uczestnictwo, wraz z całą rodziną w Eucharystii oraz wspólna rodzinna modlitwa na zakończenie każdego dnia. Kiedy w 1916 r. w środowisku chrześcijańskim we Włoszech narodziło się harcerstwo, Alojzy dostrzegł jego istotną rolę w wychowaniu młodzieży i stał się jednym z jego promotorów. W swoim środowisku był aktywnym apostołem, dzięki czemu wielu jego kolegów i przyjaciół odzyskało wiarę. Tuż po wojnie wraz z małżonką Marią Corsini zaangażował się w ruch Odrodzenie Chrześcijańskie oraz Front Rodzinny.

Maria Corsini ur. się we Florencji 24 czerwca 1884 r. We wrześniu 1897 r. przyjęła I Komunię Św. w rzymskim kościele Dzieciątka Jezus, przygotowana do tego wydarzenia przez surowe rekolekcje zamknięte. To wydarzenie pozostawiło w niej głęboki ślad. Nie mając jeszcze 18 lat, Maria zadebiutowała dwoma publikacjami o charakterze literackim. Wkrótce pisarstwo Marii zaczęło odzwierciedlać rozwój jej duchowości.

Od 1905 r. Alojzy i Maria rozpoczęli wspólne małżeńskie życie sakramentalne.

Jako żona i matka Maria z radością zajmowała się domem, w którym mieszkała wraz z dziadkami i rodzicami opiekując się nimi i czworgiem dzieci. Była, jak jej babcia i matka praktykującą katoliczką, jej mąż natomiast, choć wierzący, pod względem praktyk religijnych w pierwszych latach małżeńskich był neofitą. Jednak pod wpływem żony, której dyskretne zachęty do modlitwy i praktyk sakramentalnych przyjmował z pokorą, Alojzy stał się gorliwym katolikiem i apostołem.

Maria i Alojzy mieli czworo dzieci. Troje z nich wybrało drogę powołania kapłańskiego i zakonnego. Jesienią 1913 r małżonkowie z radością przyjęli wiadomość o poczęciu się czwartego dziecka. Wkrótce jednak lekarze orzekli, że w związku z nieprawidłowym przebiegiem ciąży poważnie zagrożone jest zarówno życie matki, jak i mającego się narodzić dziecka. Maria wraz z mężem wyraźnie przeciwstawili się usilnym namowom do przerwania ciąży, pokładając całą ufność w Bogu. Bóg wynagrodził im to zawierzenie ponad wszelkie oczekiwania: ich córka Enerichta całe życie nie przestała okazywać wdzięczności rodzicom.

We wspólnym dążeniu do doskonałości złożyli, za zachętą ojca duchowego: po 20 latach małżeństwa, gdy Alojzy miał 46 lat, a Maria 41 ślub czystości, wyrzekli się pożycia małżeńskiego.

Ciągły postęp w życiu i rozwoju duchowym obojga przejawiał się również w ich działalności apostolskiej.

Beatyfikacji obojga małżonków dokonał Jana Paweł II 21 października 2001 r. w bazylice św. Piotra. Ustalił wspomnienie pierwszej beatyfikowanej pary małżeńskiej na dzień 25 listopada, dzień zawarcia przez nich sakramentu małżeństwa.

Małżonkowie ci w świetle Ewangelii z wielkim ludzkim zaangażowaniem przeżywali swoją miłość małżeńską i służbę życiu. Z pełną odpowiedzialnością podjęli zadanie współpracy z Bogiem w przekazywaniu życia i poświecili się wielkodusznie dzieciom, wychowując je i kierując ich drogami, by doprowadzić je do odkrycia Bożego planu miłości wobec nich. Z tej żyznej gleby duchowej wyrosły powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, ukazujące, jak głęboko łączą się ze sobą i wzajemnie oświecają małżeństwo i dziewictwo, wspólnie zakorzenione w oblubieńczej miłości Boga (fragment homilii beatyfikacyjnej Jana Pawła II)

Na podstawie Świeci małżonkowie, Ferdynanda Holbock

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży