Diecezja Warszawsko-Praska
Rada Diecezjalnego Centrum Światowych Dni Młodzieży