Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Prośba o modlitwę w intencji powrotu do zdrowia ks. abp. Henryka Hosera SAC

Prośba o modlitwę w intencji powrotu do zdrowia ks. abp. Henryka Hosera SAC

Wielebni Księża,
Czcigodne Siostry Zakonne i wszystkie osoby życia konsekrowanego,
Drodzy Diecezjanie,

W czwartek, 29 lipca 2021 roku, ksiądz arcybiskup Henryk Hoser SAC znalazł się ponownie w szpitalu.

Stan Księdza Arcybiskupa Seniora jest poważny.

Proszę serdecznie wszystkich diecezjan o otoczenie Chorego modlitwą indywidualną; powierzam duszpasterzom pamięć o tej intencji w modlitwie wspólnotowej – wspomnienie w modlitwie powszechnej podczas Eucharystii, podczas adoracji czy różańca itp. Niech towarzyszy Księdzu Arcybiskupowi nasza jedność z nim wyrażona w ofiarowanej w jego intencji modlitwie brewiarzowej.

Prośmy także o potrzebne łaski dla tych wszystkich, którzy opiekują się Jego Ekscelencją podczas hospitalizacji.

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-PRaski

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży