Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Propozycja spotkania walentynkowego

Propozycja spotkania walentynkowego


Diecezja Łomżyńska przygotowała propozycję spotkania walentynkowego skierowaną do zakochanych, narzeczonych, małżonków i tych, którzy ciągle szukają miłości. Zgromadzeni będą modlić się wspólnie przez wstawiennictwo św. Walentego za tych i z tymi, których połączyła wspólna droga, a na niej uczucie i pragnienie budowania małżeństwa.

Proponowane jest, by Msza Święta odprawiona była w niedzielę najbliższą liturgicznemu wspomnieniu św. Walentego, dlatego w tym roku jest to niedziela 12 lutego.

Podczas Mszy św. małżonkowie odnawiają swoje śluby a narzeczeni otrzymują błogosławieństwo i egzemplarz Pisma Świętego. Błogosławione są także pierścionki zaręczynowe.

Zachęcamy parafie diecezji warszawsko-praskiej do włączenia się w inicjatywę i zorganizowania modlitwy w swoich świątyniach.
Diecezjalne spotkanie, w ramach tego dzieła, odbędzie się w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Falenicy 12 lutego o godz. 11:30. 

ks. Robert Wielądek
dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin


MODLITWA DO ŚW. WALENTEGO

Święty Walenty, opiekunie tych, którzy się kochają,
Ty, który z narażeniem życia urzeczywistniłeś i głosiłeś ewangeliczne przesłanie pokoju,
Ty, który – dzięki męczeństwu przyjętemu z miłości
– zwyciężyłeś wszystkie siły obojętności, nienawiści i śmierci, wysłuchaj naszą modlitwę:
W obliczu rozdarć i podziałów w świecie,
daj nam zawsze kochać miłością pozbawioną egoizmu,
abyśmy byli pośród ludzi wiernymi świadkami miłości Boga.
Niech ożywiają nas miłość i zaufanie,
które pozwolą nam przezwyciężać życiowe przeszkody.
Prosimy Cię, wstawiaj się za nami do Boga,
który jest źródłem wszelkiej miłości i wszelkiego piękna,
i który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży