Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Prezentacja Orędzia Papieża na XXX Światowy Dzień Chorego

Prezentacja Orędzia Papieża na XXX Światowy Dzień Chorego

W Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie-Międzylesiu odbyła się prezentacja Orędzia Papieża Franciszka na XXX Światowy Dzień Chorego. Jednym z prelegentów był bp Romuald Kamiński pełniący funkcję przewodniczącego Zespołu KEP ds. Służby Zdrowia.

W swoim wystąpieniu bp Kamiński przybliżył treść orędzia i zwrócił uwagę, że tegoroczne hasło „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6, 3-6) ma bardzo praktyczny wymiar:

Co roku orędzia mają swój charakterystyczny rys. Tegoroczne jest oparte na fundamencie miłosierdzia, a w praktyce ma się to przełożyć na to, byśmy mając w sobie tę dozę miłosierdzia, towarzyszyli ludziom cierpiącym z taką siłą miłosierdzia, które czerpiemy od Ojca, a potem tym miłosierdziem służymy.

Bp Kamiński podkreślił rolę bliskości, której wiele miejsca poświęca Papież:

Towarzyszenie osobie chorej wymaga z jednej strony zdecydowanych postaw, a z drugiej strony ogromnej delikatności i czułości. Ojciec Święty bardzo mocno podkreśla, że zaraz po wielkim zadaniu głoszenia Ewangelii, stoi zadanie poświęcenia się chorym. Potrzeba takiej postawy, która wynika z pielęgnowania w sobie daru miłosierdzia, aby do tego odtrąconego przez chorobę i cierpienie brata dotrzeć i go odzyskać.

Dziękując za ludzi posługujących medyczną wiedzą w krajach misyjnych, bp Kamiński przybliżył również podkreśloną w Orędziu wagę dokonań medycyny w dzisiejszym świecie:

Orędzie zachęca nas do tego, byśmy mieli w sobie wrażliwość i potrzebę bycia przy chorych. To jest bardzo ważne dzisiaj, w świecie, kiedy każdy zajmuje się sobą.

Pozostałymi prelegentami byli:

  • Dr n. med. Marek Migdał, dyrektor Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
  • Piotr Bromber, Wiceminister Zdrowia
  • Grzegorz Błażewicz, Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta
  • Paweł Franczak, z Fundacji Czerwone Noski – Klown w Szpitalu

Światowy Dzień Chorego został ustanowiony w 1992 roku przez papieża Jana Pawła II. Obchodzony jest 11 lutego we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes.

fot. Karolina Błażejczyk

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży