Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Potrzeba większej troski o życie sakramentalne – bp Romuald Kamiński

Potrzeba większej troski o życie sakramentalne – bp Romuald Kamiński

Przedstawiciele środowisk związanych z ochroną zdrowia modlili się w bazylice św. Krzyża w Warszawie z okazji obchodów XXXI Światowego Dnia Chorego. Mszy Świętej przewodniczył biskup Romuald Kamiński.

Przewodniczący Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia Konferencji Episkopatu Polski podczas homilii podkreślał znaczenie sakramentów w życiu ludzi wierzących.

Konieczne jest przypomnienie, jak ważna jest posługa sakramentalna. Bardzo wielu chorych doświadczyło w czasie pandemii sporego ograniczenia w dostępie do sakramentów pokuty i Eucharystii. Wiele osób chorych bardzo przeżyło trudny czas, bez tego wyjątkowego wsparcia. To przypomniało nam o potrzebie większej troski o życie sakramentalne, kiedy jesteśmy zdrowi i mamy możliwości. Nie lekceważmy i nie pozostawiajmy tak ważnych spraw na nieokreślony czas.

– Modlitwa chorych może wiele odmienić – zaznaczył pasterz diecezji warszawsko-praskiej.

Kiedy spotykamy się z osobami chorymi i cierpiącymi prosimy ich o to, aby swoje cierpienia ofiarowali w jakiejś ważnej intencji. Tak i teraz z serca proszę, abyście wspierali Waszą modlitwą i cierpieniem Kościół Chrystusowy, naszą Ojczyznę i świat cały. Proszę szczególnie abyście upraszali łaski o ustanie wojny na Ukrainie – i nie tylko. Ale najpierw muszą nawrócić się serca wielu. O to wszyscy błagajmy Boga. W Ojczyźnie naszej najbardziej doskwiera nam brak zgody i brak szacunku dla ładu moralnego i Bożych zasad życia. Przez dobre wykorzystanie cierpienia możemy w tych sprawach wiele odmienić.

Na zakończenie biskup Romuald Kamiński przypomniał słowa Orędzia papieża na XXXI Światowy Dzień Chorego.

W ostatnich zdaniach tegorocznego orędzia pisze: „Wstawiennictwu Maryi, Uzdrowienia Chorych, zawierzam każdego z was, którzy jesteście chorzy; was, którzy opiekujecie się nimi w rodzinie, poprzez pracę, badania naukowe i wolontariat; was, którzy angażujecie się w nawiązywanie osobowych, kościelnych i obywatelskich więzi braterstwa. Wszystkim serdecznie przekazuję moje Apostolskie Błogosławieństwo”.

Cała homilia:

W czasie Mszy Świętej śpiew prowadził Chór Sentito z parafii św. Józefa Robotnika w Wołominie przygotowany przez Magdalenę Hutek pod dyrekcją Emilii Melon.

fot. Jakub Troszyński

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży