Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Poświęcenie magazynu żywności Caritas

Poświęcenie magazynu żywności Caritas

Profesjonalny system do składowania artykułów spożywczych, chłodnie, mroźnie oraz samochody do rozwożenia żywności potrzebującym. To elementy, które tworzą niedawno otwarty magazyn żywności Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Dziś obiekt został uroczyście poświęcony przez biskupa Romualda Kamińskiego.

Magazyn działa już od początku roku.

Jesteśmy świadkami dramatycznych wydarzeń, które dzieją się za naszą wschodnią granicą, wojny w Ukrainie. Bez tego magazynu nasza Caritas nie byłaby w stanie świadczyć efektywnie pomocy uchodźcom. Nasze wcześniejsze możliwości nie udźwignęłyby tych wszystkich zadań i środków, które przepływają przez nasze ręce, i które wydawane są na bieżąco osobom potrzebującym z Ukrainy. Za tę możliwość niesienia pomocy dziękujemy Opatrzności – podkreślił ksiądz Kamil Chojnacki, dyrektor Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

– To przedsięwzięcie, które pokazuje, że możemy coraz lepiej świadczyć i organizować wsparcie dla tych, którzy tego potrzebują – zaznaczył biskup Romuald Kamiński.

To, czego jesteśmy świadkami, wpisuje się w daleko szerszą perspektywę i świadczy wymownie o tym, że w tej cywilizacji miłości, o której mówił kardynał Stefan Wyszyński, idziemy do przodu. Wspominam, kiedy w latach 80. mówiono o Caritas – dziś ten obraz i forma organizacyjna jest zupełnie inna. Wtedy nieosiągalnym wzorem były działania Caritas niemieckiej. To były te czasy, kiedy nawiązywaliśmy pierwsze kontakty z naszymi sąsiadami, wysyłaliśmy swoich przedstawicieli. Wydawało się niewyobrażalne przenieść ich działania na nasz grunt, ale krok po kroku to się udaje. Jest to też świadectwem rozwoju całego społeczeństwa i wszystkich instytucji, ponieważ jedno dobro powoduje kolejne i te czynniki są zespolone. Caritas, sama w sobie, jest instytucją, która istnieje po to by przekraczać mury i wychodzić z dobrem na zewnątrz.

W sumie koszt całej inwestycji to około trzy i pół miliona złotych. Caritas otrzymała dofinansowanie na to przedsięwzięcie z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu przeciwdziałania marnowaniu żywności. Powierzchnia użytkowa magazynu wynosi 468 metrów kwadratowych.

fot. Karolina Błażejczyk

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży