Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Podręczniki do nauczania religii w szkole obowiązujące na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej 2024/2025

Podręczniki do nauczania religii w szkole obowiązujące na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej 2024/2025


W szkołach znajdujących się na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej w roku szkolnym 2024/2025 należy korzystać wyłącznie z podręczników wymienionych poniżej:

KLASY I-IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Numer, tytuł, autor programu   Podręczniki  
Numer programu:
AZ-1-01/18 z 19 IX 2018 Tytuł programu:
Zaproszeni na ucztę z Jezusem
Autor programu:
KWK KEP
Klasa I Numer podręcznika: AZ-11-01/18-WA-1/20
red.: A. Frączak, R. Szewczyk, Małgorzata Korzeniewska, ks. Jan Staruchowicz Tytuł podręcznika: W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego
Wydawnictwo: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa
Dopuszczony: bez ograniczeń
Numer programu:
AZ-1-01/18 z 19 IX 2018 Tytuł programu:
Zaproszeni na ucztę z Jezusem
Autor programu:
KWK KEP
Klasa II: Numer podręcznika: AZ-12-01/18-WA-11/21 red.: A. Frączak, R. Szewczyk, M. Korzeniewska, M. Przelaskowski
Tytuł podręcznika: To jest mój Syn umiłowany,
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: bez ograniczeń  
Numer programu:
AZ-1-01/18 z 19 IX 2018 Tytuł programu:
Zaproszeni na ucztę z Jezusem
Autor programu:
KWK KEP
Klasa III: Numer podręcznika: AZ-13-01/18-WA-16/22
red.: A. Frączak, R. Szewczyk, M. Korzeniewska, M. Przelaskowski Tytuł podręcznika: „Kto spożywa moje Ciało, ma życie”
Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, Dopuszczony: bez ograniczeń  
Numer programu:
AZ-1-01/18 z 19 IX 2018 Tytuł programu:
Zaproszeni na ucztę z Jezusem
Autor programu:
KWK KEP
Klasa IV Numer podręcznika:  AZ-14-01/18-WA-27/23
red.: ks. R. Szewczyk, A. Frączak, M. Przelaskowski, A. Splewińska.
Tytuł podręcznika: Trwajcie w miłości mojej!
Wydawnictwo: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa  
KLASY V-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Numer, tytuł,
autor programu
Podręczniki
Numer programu:
AZ-2-01/18 z 19 IX 2018
Tytuł programu: Bóg kocha i zbawia człowieka
Autor programu:
KWK KEP
Klasa V Numer podręcznika: AZ-21-01/18-WA-3/20
red.: ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, s. Martyna Ujazdowska Tytuł podręcznika: Bóg nas szuka Wydawnictwo: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa
Dopuszczony: bez ograniczeń
Numer programu:
AZ-2-01/18 z 19 IX 2018 Tytuł programu: Bóg kocha i zbawia człowieka
Autor programu:
KWK KEP
Klasa VI: Numer podręcznika: AZ-22-01/18-WA-9/21
red.: ks. M. Czyżewski, ks. M. Polny, M. Małek, D. Kornacka Tytuł podręcznika: Jezus nas zbawia, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, Dopuszczony: bez ograniczeń  
Numer programu:
AZ-2-01/18 z 19 IX 2018 Tytuł programu: Bóg kocha i zbawia człowieka
Autor programu:
KWK KEP
Klasa VII: Numer podręcznika: AZ-23-01/18-WA-23/22
red.: ks. M. Czyżewski, ks. M. Polny, M. Małek, D. Kornacka Tytuł podręcznika: Kościół wskazuje nam drogę, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,
Dopuszczony: bez ograniczeń  
Numer programu:
AZ-2-01/18 z 19 IX 2018 Tytuł programu: Bóg kocha i zbawia człowieka
Autor programu:
KWK KEP
Klasa VIII Numer podręcznika: AZ-24-01/18-WA-20/23 Tytuł podręcznika: Duch Święty nas uświęca.
Red: ks. Michał Polny, Aneta Rayzacher-Majewska, Dorota Kornacka, ks. Kamil Prus, Michał Prus Wydawnictwo: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa
Dopuszczony: bez ograniczeń  
LICEUM I TECHNIKUM
Numer, tytuł,
autor programu
Podręczniki

Numer programu:
dla liceum
AZ-3-01/18 z 19 IX 2018
oraz dla technikum
AZ-4-01/18 z 19 IX 2018

Tytuł programu:
Z Bogiem w dorosłe życie
Autor programu:
KWK KEP
Klasa I LO i I Technikum (liceum czteroletnie, technikum pięcioletnie): Numer podręcznika: AZ-31-01/18-WA-2/20
Autor: ks. Piotr Pierzchała, s. Otylia Pierożek, Agnieszka Wieczerzańska-Perkins, Grzegorz Diłanian, ks. Kamil Falkowski, Krzysztof Kraszewski, ks. Zbigniew Olszewski, ks. Maciej Bartnikowski, Barbara Rozen, ks. Bogumił Wykowski
Tytuł podręcznika: Na drogach wolności
UWAGA ZMIANA TYTUŁU PODRĘCZNIKA Wydawnictwo: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu:
dla liceum
AZ-3-01/18 z 19 IX 2018
oraz dla technikum
AZ-4-01/18 z 19 IX 2018

Tytuł programu:
Z Bogiem w dorosłe życie
Autor programu:
KWK KEP
Klasa II LO i II Technikum (liceum czteroletnie, technikum pięcioletnie): Numer podręcznika: AZ-32-01/18-WA-22/21
Autor: ks. P. Pierzchała, s. O. Pierożek, K. Kraszewski, ks. K. Falkowski, A. Wieczerzańska-Perkins, G. Diłanian, , ks. Z. Olszewski, ks. M. Bartnikowski, Tytuł podręcznika: Na drogach dojrzałej wiary Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu:
dla liceum
AZ-3-01/18 z 19 IX 2018
oraz dla technikum
AZ-4-01/18 z 19 IX 2018

Tytuł programu:
Z Bogiem w dorosłe życie
Autor programu:
KWK KEP
Klasa III LO oraz III i IV Technikum NOWOŚĆ! (liceum czteroletnie, technikum pięcioletnie)
Numer podręcznika: AZ-33-01/18-WA-22/22
Autor: ks. P. Pierzchała, s. O. Pierożek, K. Kraszewski, ks. K. Falkowski, A. Wieczerzańska-Perkins, G. Diłanian, , ks. Z. Olszewski, ks. M. Bartnikowski, M. Andrychowska-Kozłowska
Tytuł podręcznika: Na drogach nadziei chrześcijańskiej Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu:
dla liceum
AZ-3-01/18 z 19 IX 2018
oraz dla technikum
AZ-4-01/18 z 19 IX 2018

Tytuł programu:
Z Bogiem w dorosłe życie
Autor programu:
KWK KEP
Klasa IV LO oraz V Technikum
Numer podręcznika: AZ-34-01/18-WA-26/23
Tytuł podręcznika: Na drogach szczęścia i miłości.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa 2023

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży