Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Plurimos Annos! Imieniny i urodziny bpa Romualda Kamińskiego

Plurimos Annos! Imieniny i urodziny bpa Romualda Kamińskiego

7 lutego 2021 roku – V Niedziela zwykła.
A dla naszej diecezji także dzień szczególnej radości:
dzień imienin i urodzin naszego Pasterza
Jego Ekscelencji ks. bpa Romualda Kamińskiego.

Najczcigodniejszy Księże Biskupie,
Dostojny Jubilacie i Solenizancie,

Najpierw wiele serdecznych modlitw w intencji posługi Księdza Biskupa
i w Jego intencjach osobistych zanosimy przed Boży tron,
zamykając w słowach modlitwy to wszystko,
co nam dyktują serca.

Dziękujemy Ojcu Niebieskiemu za Jego decyzję,
że to Waszej Ekscelencji została powierzona pasterska troska
o Kościół warszawsko-praski.

Modlimy się o wszelkie potrzebne łaski i wiele sił,
o dar zdrowia, by każdego dnia mógł Ksiądz Biskup
owocnie stawiać czoła zadaniom i troskom Ojca diecezji.

W dzisiejszej Liturgii Słowa znajdujemy przesłanie św. Pawła Apostoła do Koryntian,
który odkrył przed nimi tajemnicę swego serca:

Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich,
aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam.
Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych.
Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choć niektórych.
Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.

Niech te pragnienia i nadzieje Apostoła Narodów,
wypełniając się w życiu Waszej Ekscelencji, owocują obficie
na chwałę Bożą i ku naszemu pożytkowi.

Dziękujemy za serce, modlitwę, każde błogosławieństwo, słowo i każdy przejaw życzliwości, troski Waszej Ekscelencji o nas.

Odwzajemniamy je modlitwą przez pośrednictwo Tej,
której zawierzył Ksiądz Biskup swoją drogę:
Pod Twoją obronę uciekamy się ….
I prosimy, by Jej matczyny płaszcz otulał zawsze
naszego Pasterza w każdej chwili jego życia i posługi.

Duszpasterze i wierni
diecezji warszawsko-praskiej

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży