Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Peregrynacja kopii obrazu NMP Matki Kościoła

Peregrynacja kopii obrazu NMP Matki Kościoła

Wielebny Księże Proboszczu,

Z inicjatywy braci i za aprobatą Księdza Moderatora Kościelnej Służby Porządkowej Totus–Tuus od 5 marca 2022 roku rozpocznie się w naszej diecezji nawiedzenie parafii, w których istnieją i działają wspólnoty TT, przez kopię obrazu Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła Totus–Tuus.

Poprzez dzieło peregrynacji pragniemy:

 • złożyć Bogu dziękczynienie za wyniesienie na ołtarze Kardynała Stefana Wyszyńskiego (jego hasło: Per Mariam omnia soli Deo jest bliskie wszystkim naszym braciom);
 • modlić się w intencji Kościoła i Ojczyzny;
 • zjednoczyć wspólnoty parafialne przez pobudzenie pobożności maryjnej i pogłębienie wiary;
 • prosić o nowe powołania do wspólnoty mężczyzn skupionych wokół ideału całkowitego zawierzenia Bogu (Totus-Tuus).

Obraz będzie przebywał w parafii przez tydzień (od soboty do soboty). Harmonogram nawiedzenia jest ustalany we wspólnocie diecezjalnej KSP Totus-Tuus; proponowany termin będzie z poszczególnymi księżmi proboszczami konsultowany (kontakt do przewodniczącego TT DW-P: 514891214.

Sugerowany program nawiedzenia:

 • w dzień powszedni:
  • różaniec święty z rozważaniami (przed wieczorną Mszą Świętą)
  • wieczorna Eucharystia
  • modlitwy maryjne
  • Apel Jasnogórski
 • w niedzielę proponujemy
  • Adorację Najświętszego Sakramentu z Koronką do Miłosierdzia Bożego i różańcem świętym
  • Apel Jasnogórski.

Będziemy wdzięczni za obecność kapłana podczas nabożeństwa. Serdecznie dziękujemy za przychylne ustosunkowanie się do naszej inicjatywy.

Moderator
KSP Totus-Tuus DW-P
ks. Grzegorz Kowalczyk

Przewodniczący
KSP Totus-Tuus DW-P
Dariusz Dębiński

Historia obrazu NMP Matki Kościoła

Obraz nawiedzenia jest kopią wizerunku Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła ze ściany zewnętrznej Pałacu Apostolskiego w Watykanie.

W 1980 roku, podczas spotkania z papieżem jeden ze studentów zapytał Jana Pawła II, dlaczego na placu św. Piotra brakuje wizerunku Matki Bożej. Ojciec Święty zgodził się na jego wykonanie. Powstał projekt, ale realizacji na przeszkodzie stanął zamach z 13 maja 1981 roku.

Kardynał Re relacjonował: Kiedy Jan Paweł II wrócił do Watykanu po pierwszej hospitalizacji w Poliklinice Gemelli, badano możliwość umieszczenia widocznego znaku na Placu Św. Piotra, w miejscu gdzie Papież został postrzelony, aby upamiętnić bolesną stronę na kartach dziejów Kościoła, ale również uwiecznić znak protekcji nieba. Nie było więc lepszego sposobu dla upamiętnienia tego 13 maja.

Jako model dla tej mozaiki posłużył wizerunek Maryi z Dzieciątkiem, znajdujący się w Bazylice św. Piotra i noszący nazwę Mater Ecclesiae.
Ks. Giovanni Fallani, przewodniczący Komisji Ochrony Zabytków przy Stolicy Świętej, zdecydował się umieścić mozaikę na oknie, które już istniało. Ta propozycja spotkała się z aprobatą Papieża. Mozaika została ułożona pomiędzy listopadem a grudniem 1981 roku, sześć miesięcy po zamachu. W podstawie obrazu został umieszczony herb Jana Pawła II z hasłem Totus-Tuus.

8 grudnia 1981 roku, w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przed modlitwą Anioł Pański Jan Paweł II pobłogosławił wizerunek maryjny.

Obraz, który nawiedza nasze parafie, został wykonany na zlecenie Moderatora KSP Totus-Tuus (w ówczesnej Archidiecezji Warszawskiej) a zarazem proboszcza parafii Narodzenia Pańskiego na Witolinie, śp. ks. prał. Zenona Majchra. Wykonania podjęła się znana malarka, miejscowa parafianka zaangażowana w życie wspólnoty, śp. p. Zamojska – pochodząca ze znamienitego polskiego rodu.
Namalowany wizerunek Matki Kościoła został poświęcony przez ks. prał. Zenona Majchra i odtąd Mater Ecclesiae stała się patronką Kościelnej Służby Porządkowej ze względu na umieszczony herb i hasło biskupie św. Jana Pawła II. Obecnie proszą Ją o orędownictwo bracia z obu diecezji warszawskich.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży