Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Zieliński Tadeusz Stanisław
25 maja 1996 r., Bp Kazimierz Romaniuk
28 października
magister, PW, geodezja i kartografia, 26.06.1985
ex universa, PWTW, 1996
wikariusz, MB Królowej Polski, Marki-Pustelnik, 28.06.1996 – 01.07.1999
wikariusz, Św. Feliksa z Kantalicjo, Warszawa-Marysin Wawerski, 01.07.1999 –18.06.2001
wikariusz, MB Częstochowskiej, Zielonka, 18.06.2001– 28.06.2003
wikariusz, Podwyższenia Krzyża Świętego, Dąbrówka, 28.06.2003 – 01.07.2005
wikariusz, Narodzenia NMP, Mińsk Mazowiecki, od 01.07.2005
kapelan, Szpital Powiatowy (Mińsk Maz.), od 01.09.2009