Diecezja Warszawsko-Praska
† Ks. Żebrowski Stanisław
Niepokalanego Poczęcia NMP, Ceranów, Diec. Drohiczyńska
03 sierpnia 1958 r., Kard. Stefan Wyszyński, AW
27 listopada 2006 r., Cmentarz parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP, Warszawa-Ursus
ex universa, WMSD,
wikariusz, Św. Józefa Oblubieńca NMP, Warszawa-Ursus, AW, 09.08.1958 – 20.06.1960
wikariusz, Św. Mikołaja BM, Tarczyn, AW, 20.06.1960 – 01.06.1963
wikariusz, Podwyższenia Krzyża Świętego, Warszawa-Jelonki, AW, 01.06.1963 –15.06.1964
wikariusz, Św. Wawrzyńca, Warszawa-Wola, AW, 15.06.1964 – 30.08.1967
wikariusz, Św. Zygmunta, Warszawa-Bielany, AW, 30.08.1967 – 01.06.1971
wikariusz, Św. Marii Magdaleny, Warszawa-Wawrzyszew, AW, 01.06.1971– 05.09.1972
administrator, Niepokalanego Serca Maryi, Otwock-Śródborów, 05.09.1972 – 01.09.1983, organizator parafii, budowniczy kościoła i plebanii
proboszcz, Niepokalanego Serca Maryi, Otwock-Śródborów, 01.09.1983 – 01.05.2006
rezydent, Niepokalanego Serca Maryi, Otwock-Śródborów, 01.05.2006 – 27.11.2006 (†)
kapelan, DPS Sióstr Orionistek (Otwock), 28.09.1991– 27.11.2006 (†)
podział diecezji, z AW, 25.03.1992
wicedziekan, Dekanat Otwocki, 22.09.1995 – 27.11.2006 (†)
przywilej noszenia rokiety i mantoletu, AW, 05.12.1981
kanonik honorowy, Kapituła Katedralna, 24.12.1992 – 27.11.2006 (†)