Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Wejda Karol
01 czerwca 2019 r., Bp Romuald Kamiński
04 listopada
wikariusz, MB Królowej Polski, Jabłonna, od 25.08.2019