Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Warchałowski Krzysztof Kazimierz
Św. Bartłomieja, Staszów, Diec. Sandomierska
20 maja 1989 r., Kard. Józef Glemp, AW
25 lipca
magister, AKW, prawo kanoniczne, 1989
studia, KUL, prawo, prawo kanoniczne, 1992 –1996
licencjat, AKW, prawo kanoniczne, 1992
doktor, KUL, nauki prawne, w zakresie: prawo międzynarodowe publiczne, 1996
doktor habilitowany, KUL, prawo kanoniczne, 2004
wikariusz, Św. Feliksa z Kantalicjo, Warszawa-Marysin Wawerski, 21.05.1989 – 22.06.1992
rezydent, Św. Ap. Jana i Pawła, Warszawa-Gocław, 01.09.1996 – 09.09.1998
podział diecezji, z AW, 25.03.1992
sędzia, Sąd Metropolitalny, od 03.07.1996
wykładowca, UKSW, prawo, od 01.10.1996
kapelan, Siostry Loretanki (Praga), 09.09.1998 –16.10.2006
wykładowca, WSD DW-P, prawo kanoniczne i prawo konkordatowe, od 01.10.2000
profesor nadzwyczajny, UKSW, od 2004
mieszkaniec, DKE im. Kard. Kakowskiego, 23.05.2005 – 25.06.2013
konsultor, Rada Prawna KEP, trwa druga kadencja, od 2008
członek, Komisja ds. Studiów, 04.12.2008 – 07.05.2012
przewodniczący, Komisja ds. Studiów, od 07.05.2012
członek z urzędu, Rada Kapłańska, 25.06.2013 – 08.12.2017
członek z urzędu, Kolegium Konsultorów, od 25.06.2013
rektor, WSD DW-P, 25.06.2013 – 01.07.2021
przewodniczący, Komisja ds. Reformy Formacji, od 25.06.2013
członek z urzędu, Rada Kapłańska, od 18.04.2018
Srebrny Krzyż Zasługi, 06.11.2006
kanonik honorowy, Kapituła Katedralna, 24.12.2008 – 07.12.2015
kanonik gremialny, Kapituła Katedralna, od 07.12.2015