Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Tomasik Piotr
Św. Franciszka z Asyżu, Warszawa-Okęcie, AW
28 maja 1988 r., Kard. Józef Glemp, AW
29 czerwca
doktor, AKW, katechetyka, 1997
doktor habilitowany, UKSW, katechetyka, 2004
profesor nauk teologicznych, UKSW, 14.08.2014
wikariusz, Św. Stanisława BM, Siennica, 15.06.1988 – 21.06.1990
wikariusz, MB Częstochowskiej, Zielonka, 21.06.1990 – 30.06.1994
wikariusz, Przemienienia Pańskiego, Radzymin, 30.06.1994 – 26.06.1998
wikariusz, MB Loretańskiej, Warszawa-Praga, 26.06.1998 – 30.06.2000
rezydent, MB Loretańskiej, Warszawa-Praga, 30.06.2000 – 22.06.2007
rezydent, Zwiastowania Pańskiego, Warszawa-Rakowiec, AW, od 22.06.2007
podział diecezji, z AW, 25.03.1992
sekretarz, Zarząd Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego, 27.11.1999 – 30.11.2005
wykładowca, WSD DW-P, katechetyka i pedagogika, od 01.10.2000
wykładowca, WMSD, katechetyka, od 01.10.2000
adiunkt, UKSW, 01.10.2000 – 31.05.2006
wykładowca, AKW, od 01.10.2000
koordynator, Biuro Programowania Katechezy KEP, od 04.10.2001
rzeczoznawca ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych, Biuro Programowania Katechezy KEP, od 04.10.2001
konsultor, Komisja Wychowania Katolickiego KEP, od 03.03.2005
wiceprezes, Zarząd Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego, od 01.12.2005
profesor nadzwyczajny, UKSW, 01.06.2006 – 30.04.2015
przewodniczący, Komitet Główny Olimpiady Teologii Katolickiej, od 01.06.2008
prodziekan, Wydział Teologiczny UKSW, 01.09.2008 – 31.08.2012
członek, Zespół ds. Duszpasterstwa Ogólnego, od 15.08.2009
członek, Komisja ds. Reformy Formacji, 11.04.2011– 08.12.2017
cenzor publikacji religijnych, AW, od 14.04.2011
dziekan, Wydział Teologiczny UKSW, od 01.09.2012
konsultor, Rada Naukowa KEP, od 04.10.2012
profesor zwyczajny, UKSW, od 01.05.2015
Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2008
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, 2011
przywilej noszenia rokiety i mantoletu, 24.12.2012
kanonik honorowy, Kapituła Konkatedralna, 23.12.2013 – 22.12.2018
kanonik gremialny, Kapituła Katedralna, od 22.12.2018