Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Szewczyk Robert Rafał
Św. Michała Arch., Warszawa-Mokotów, AW
20 maja 1989 r., Kard. Józef Glemp, AW
29 września
magister, AKW, teologia duchowości, 1989
studia doktoranckie, KUL, katechetyka, 1991–1995
licencjat, KUL, katechetyka, 1993
doktor, KUL, katechetyka, 13.06.1995
wikariusz, MB Częstochowskiej, Piastów, AW, 15.06.1989 –19.08.1991
rezydent, MB Różańcowej, Warszawa-Bródno, 30.06.1995 – 29.06.2002
rezydent, Św. Barnaby Ap., Warszawa-Zacisze, 29.06.2002 – 03.07.2004
rezydent, Najczystszego Serca Maryi, Warszawa-Grochów, 03.07.2004 – 22.06.2006
rezydent, Najczystszego Serca Maryi, Warszawa-Grochów, 01.07.2007 –11.09.2007
proboszcz, NMP Matki Łaski Bożej, Halinów, 29.08.2009 – 01.07.2017
proboszcz, MB Różańcowej, Warszawa-Bródno, od 01.07.2017
podział diecezji, z AW, 25.03.1992
wizytator katechetyczny, Wydział Nauki Katolickiej Kurii DW-P, 30.06.1995 – 22.06.2006
wykładowca, AKW, katechetyka, 19.10.1995 – 30.09.2018
wykładowca, WMSD, katechetyka, od 16.05.2000
wykładowca, WSD DW-P, katechetyka, od 01.10.2000
dyrektor, Wydział Nauki Katolickiej Kurii DW-P, 22.06.2006 – 01.07.2007
dyrektor, Specjalny Ośrodek Wychowawczy Caritas (Kawęczyńska), 22.06.2006 – 01.07.2007
wykładowca, WSD DW-P, teologia pastoralna, od 31.01.2007
kapelan, Warszawskie Hospicjum dla Dzieci (Zacisze), 11.09.2007 – 29.08.2009
członek, Zespół Koordynujący Formację Permanentną Duchowieństwa, 20.08.2009 – 20.08.2011
przywilej noszenia rokiety i mantoletu, 24.12.2010
kanonik honorowy, Kapituła Konkatedralna, od 24.12.2015