Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Szcześniak Lucjan
Zmartwychwstania Pańskiego, Kuczyn, Diec. Łomżyńska
06 czerwca 1971 r., Kard. Stefan Wyszyński, AW
07 stycznia
magister, UKSW, teologia ogólna,
wikariusz, Św. Wawrzyńca DM, Kocierzew, Diec. Łowicka, 07.06.1971– 08.06.1974
wikariusz, Św. Ap. Piotra i Pawła, Żychlin, Diec. Łowicka, 08.06.1974 – 25.05.1979
wikariusz, Św. Jana Kantego, Legionowo, 25.05.1979 –15.12.1980
administrator, Miłosierdzia Bożego, Legionowo, 15.12.1980 – 01.11.1984
proboszcz, Miłosierdzia Bożego, Legionowo, 01.11.1984 – 30.08.1995
proboszcz, Św. Jana Kantego, Legionowo, od 30.08.1995
podział diecezji, z AW, 25.03.1992
diecezjalny duszpasterz trzeźwości, 18.03.1995 –17.10.2016
dziekan, Dekanat Legionowski, od 31.08.1995
sekretarz, Rada Kapłańska, 28.06.2002 –15.06.2009
członek, Kolegium Konsultorów, 29.09.2005 –15.06.2009
kapelan, Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji w Legionowie, od 15.11.2009
kanonik gremialny, Kapituła Kolegiacka, 24.12.1992 – 24.12.2014
Kapelan honorowy Jego Świątobliwości, 15.09.2011
prałat, Kapituła Kolegiacka, od 24.12.2014
prepozyt (dziekan), Kapituła Kolegiacka, od 22.12.2016, Prałat Penitencjarz tejże Kapituły