Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Święszkowski Lucjan
Zwiastowania NMP, Lachowo, Diec. Łomżyńska
25 czerwca 1961 r., Kard. Stefan Wyszyński, AW
07 stycznia
magister, UKSW, psychologia,
wikariusz, Św. Wojciecha BM, Maków, Diec. Łowicka, 01.07.1962 – 30.06.1963
wikariusz, Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Otwock-Świder, 30.06.1963 – 30.06.1965
wikariusz, Bł. Edwarda Detkensa, Warszawa-Bielany, , 01.07.1965 –14.09.1967
kapelan, Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego, 15.09.1967 – 30.06.1978
dyrektor budowy, WMSD, 30.06.1978 – 30.09.1989
dyrektor budowy, DDKE, odpowiedzialny także za remont budynku WMSD (Krakowskie Przedmieście 52/54), 01.10.1989 – 25.03.1992
podział diecezji, z AW, 25.03.1992
przewodniczący, Rada ds. Ekonomicznych, 03.04.1992 –16.10.2006
wikariusz biskupi ds. finansowych i gospodarczo budowlanych, Kuria Diecezjalna, 04.05.1992 –10.10.2006
ekonom diecezjalny, Wydział Finansowy Kurii DW-P, 04.05.1992 –16.10.2006
członek z urzędu, Rada Kapłańska, 04.05.1992 – 29.09.2005
członek, Kolegium Konsultorów, 04.05.1992 – 29.09.2005
dyrektor, Wydział Gospodarczo-Budowlany Kurii DW-P, 04.05.1992 –16.10.2006
kapelan, Siostry Loretanki (Praga), po tygodniu z Bp. Kamińskim, 01.09.1994 – 09.09.1998
mieszkaniec, DKE im. Kard. Kakowskiego, od 01.10.2005
kapelan, Siostry Loretanki (Praga), od 16.10.2006
Prałat honorowy Jego Świątobliwości
przywilej noszenia rokiety i mantoletu, AW, 29.11.1980
Kapelan honorowy Jego Świątobliwości, AW, 11.10.1986
prałat, Kapituła Katedralna, 24.12.1992 – 2011
Protonotariusz Apostolski (Infułat), 10.11.1995
prałat emerytowany, Kapituła Katedralna, od 2011