DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Ks. Sulich Kamil Stanisław
07 czerwca 2014 r., Abp Henryk Hoser SAC
14 lipca
magister, PWTW, prawo kanoniczne, 2014
wikariusz, Św. Jana Kantego, Legionowo, 27.08.2014 – 26.08.2018
wikariusz, MB Anielskiej, Warszawa-Radość, od 26.08.2018