Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Stępniewski Piotr
21 maja 1994 r., Bp Kazimierz Romaniuk
29 czerwca
magister, PWTW, teologia moralna, 1994
szkolenie, Centrum Formacji Duchowej (Kraków), Szkoła Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, 2009
licencjat, UKSW, homiletyka, 2010
wikariusz, Niepokalanego Poczęcia NMP, Nieporęt, 30.06.1994 – 28.06.1997
wikariusz, Św. Antoniego z Padwy, Mińsk Mazowiecki, 28.06.1997 – 30.06.2000
wikariusz, Narodzenia NMP, Mińsk Mazowiecki, 30.06.2000 – 28.06.2003
wikariusz, Św. Wincentego à Paulo, Otwock, 28.06.2003 – 22.06.2005
członek z wyboru, Rada Kapłańska, 28.06.2002 – 29.09.2005
prefekt, WSD DW-P, 22.06.2005 – 29.08.2009
wykładowca, WSD DW-P, wprowadzenie w chrześcijaństwo, 01.10.2005 – 01.10.2009
wykładowca, WSD DW-P, homiletyka, od 01.02.2007
asystent, PWTW, homiletyka, 01.02.2007 – 30.09.2018
członek, Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych, od 2008
wicerektor, WSD DW-P, 29.08.2009 – 01.07.2013
sekretarz, Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych, od 22.03.2011
diecezjalny duszpasterz lektorów, 20.10.2011– 31.08.2016
wychowawca, Seminarium Propedeutyczne w Urlach, od 01.07.2013
dyrektor, Ośrodek Charytatywno-Opiekuńczy Caritas (Urle), od 01.09.2017
wicerektor, WSD DW-P, przełożony roku propedeutycznego w Urlach, od 01.09.2017
członek, Komisja ds. Reformy Formacji, od 01.09.2017
przywilej noszenia rokiety i mantoletu, 24.12.2012
kanonik honorowy, Kapituła Konkatedralna, od 22.12.2016