Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Stefaniuk Mieczysław
Niepokalanego Poczęcia NMP, Drelów, Diec. Siedlecka
26 maja 1963 r., Kard. Stefan Wyszyński, AW
01 stycznia
magister, KUL, homiletyka,
wikariusz, Św. Jakuba Ap., Krzemienica, Diec. Łowicka, 27.05.1963 – 08.06.1964
wikariusz, Świętej Trójcy, Kobyłka, 08.06.1964 – 02.06.1969
wikariusz, Św. Aleksandra, Warszawa-Trakt Królewski, AW, 02.06.1969 – 02.01.1974
proboszcz, Św. Rocha, Jazgarzew, AW, 02.01.1974 –17.09.1986
proboszcz, MB Częstochowskiej, Zielonka, 17.09.1986 – 28.08.2015
wicedziekan, Dekanat Warecki, 18.09.1978 –15.02.1986
dziekan, Dekanat Piaseczyński, 15.02.1986 –17.09.1986
wicedziekan, Dekanat Wołomiński, 01.05.1987 – 29.06.1996
podział diecezji, z AW, 25.03.1992
członek z wyboru, Rada Kapłańska, 04.05.1992 – 27.06.1997
członek, Kolegium Konsultorów, 04.05.1992 – 27.06.1997
dziekan, Dekanat Zielonkowski, 29.06.1996 – 01.10.2014
członek z wyboru, Rada Kapłańska, 29.09.2005 –15.06.2009
przywilej noszenia rokiety i mantoletu, AW, 03.09.1986
kanonik gremialny, Kapituła Kolegiacka, 24.12.1992 – 21.12.1997
prałat, Kapituła Kolegiacka, 21.12.1997 – 2014
prałat emerytowany, Kapituła Kolegiacka, od 2014