Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Śliwka Piotr Marek
Podwyższenia Krzyża Świętego, Gliwice, Diec. Gliwicka
28 maja 1988 r., Kard. Józef Glemp, AW
29 czerwca
magister, AKW, liturgika, 1988
studia, KUL, muzykologia, 1992 –1996
licencjat, KUL, muzykologia, 1996
wikariusz, Św. Wawrzyńca DM, Sochaczew, Diec. Łowicka, 29.05.1988 –18.08.1991
proboszcz, NMP Królowej, Józefów k. Legionowa, 22.06.2005 – 24.04.2015
podział diecezji, z AW, 25.03.1992
wykładowca, WSD DW-P, śpiew i muzyka kościelna, 01.03.2001– 31.01.2004
moderator diecezjalny, Ruch Pomocników Matki Kościoła, 25.05.2009 –19.04.2016
wicedziekan, Dekanat Tarchomiński, 01.07.2009 – 24.04.2015
dekanalny duszpasterz rodzin, Dekanat Kobyłkowski, od 17.02.2016
przywilej noszenia rokiety i mantoletu, 23.12.2017