Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Skolasiński Marcin Kamil
01 czerwca 2013 r., Abp Henryk Hoser SAC
11 listopada
magister, PWTW, teologia fundamentalna, 2013
wikariusz, Św. Wincentego à Paulo, Otwock, 01.09.2013 –11.03.2016
wikariusz, MB Zwycięskiej, Warszawa-Rembertów, od 11.03.2016