DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Ks. Skarpetowski Józef
Trójcy Przenajświętszej, Prostyń, Diec. Drohiczyńska
12 czerwca 1966 r., Kard. Stefan Wyszyński, AW
19 marca
słuchacz wykładów, Uniwersytet Ludwika Maksymiliana (Monachium), pedagogika religijna, 1978
doktor, UKSW, katechetyka, 19.12.1988
wikariusz, Św. Stanisława BM, Sobików, AW, 13.06.1966 – 01.06.1967
wikariusz, Świętej Trójcy, Strzelce, Diec. Łowicka, 01.06.1967 –10.06.1968
wikariusz, Św. Anny, Warszawa-Wilanów, AW, 10.06.1968 –10.06.1972
rezydent, Św. Jana Kantego, Warszawa-Żoliborz, AW, 10.06.1972 – 20.05.1975
wikariusz, Św. Augustyna, Warszawa-Muranów, AW, 20.05.1975 – 25.06.1983
proboszcz, Św. Brata Alberta, Warszawa-Wesoła (Zielona), 01.02.1989 – 01.07.2018
podział diecezji, z AW, 25.03.1992
cenzor publikacji religijnych, od 27.06.1992
członek z wyboru, Rada Kapłańska, 27.06.1997 – 28.06.2002
wykładowca, WSD DW-P, katechetyka, od 01.10.2000
wicedziekan, Dekanat Rembertowski, 01.07.2009 – 01.07.2018
członek, Komisja ds. Reformy Formacji, od 11.04.2011
przywilej noszenia rokiety i mantoletu, 19.12.1994
kanonik honorowy, Kapituła Kolegiacka, 24.12.2009 – 2018
kanonik emerytowany, Kapituła Kolegiacka, od 2018