Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Sierpiński Waldemar
Św. Ap. Piotra i Pawła, Waśniów, Diec. Sandomierska
09 czerwca 2001 r., Bp Kazimierz Romaniuk
05 maja
magister, Uniwersytet Rolniczy (Kraków), ekonomia, 1980
studia podyplomowe, Akademia Ekonomiczna (Kraków), ekonomika bankowości, od 1983
doktor, Uniwersytet Rolniczy (Kraków), nauki rolnicze, 1994
magister, AKW, teologia dogmatyczna, 2000
licencjat, AKW, teologia fundamentalna, 2002
studia doktoranckie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (Kraków), 2002 – 2006
doktor, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (Kraków), teologia biblijna-duchowość, 26.06.2006
wikariusz, Św. Feliksa z Kantalicjo, Warszawa-Marysin Wawerski, 10.06.2001– 20.06.2003
wikariusz, MB Królowej Polski, Otwock-Kresy, 20.06.2003 – 22.06.2005
wikariusz, Św. O. Pio, Warszawa-Gocław, 22.06.2005 – 29.08.2010
wikariusz, Św. Stanisława BM, Postoliska, 29.08.2010 –12.09.2012
proboszcz, Św. Stanisława BM, Postoliska, od 12.09.2012
członek, Międzynarodowa Akademia Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, od 28.01.2012
dekanalny ojciec duchowny, Dekanat Tłuszcz, od 01.03.2012
członek, Rada ds. Ekonomicznych, od 16.05.2013
wicedziekan, Dekanat Tłuszcz, od 28.09.2017
przywilej noszenia rokiety i mantoletu, 22.12.2016