Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Seta Kazimierz
Św. Wojciecha, Warszawa-Wola, AW
06 czerwca 1982 r., Kard. Józef Glemp, AW
04 marca
ex universa, WMSD,
wikariusz, MB Królowej Polski, Jabłonna, 08.06.1982 –15.06.1985
wikariusz, Św. Anny, Grodzisk Mazowiecki, AW, 15.06.1985 –15.06.1988
wikariusz, Św. Józefa Oblubieńca NMP, Warszawa-Koło, AW, 15.06.1988 – 21.06.1990
wikariusz, MB Częstochowskiej, Urle, 19.08.1991– 22.06.1993
proboszcz, MB Częstochowskiej, Urle, 22.06.1993 – 22.04.2007
proboszcz, Miłosierdzia Bożego, Otwock-Ługi, 22.04.2007 – 28.08.2015
proboszcz, MB Częstochowskiej, Zielonka, od 28.08.2015
urlop zdrowotny, 21.06.1990 –19.08.1991
podział diecezji, z AW, 25.03.1992
spowiednik, Siostry Loretanki (Loretto), 10.1993 – 22.06.2005
członek z wyboru, Rada Kapłańska, 27.06.1997 – 29.09.2005
dekanalny ojciec duchowny, Dekanat Jadowski, 01.10.1999 – 22.04.2007
spowiednik, WSD DW-P, 15.08.2000 – 30.06.2011
dyrektor, Ośrodek Charytatywno-Opiekuńczy Caritas (Urle), 22.06.2005 – 21.04.2007
wicedziekan, Dekanat Otwock-Kresy, 01.07.2009 – 28.08.2015
członek z wyboru, Rada Kapłańska, 21.09.2015 – 08.12.2017
wicedziekan, Dekanat Zielonkowski, 25.09.2015 – 25.09.2020
dekanalny duszpasterz rodzin, Dekanat Zielonkowski, od 17.02.2016
członek z wyboru, Rada Kapłańska, od 18.04.2018
przywilej noszenia rokiety i mantoletu, 24.12.1996
kanonik honorowy, Kapituła Kolegiacka, od 24.12.2014