Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Sędek Marek Lech
28 maja 1988 r., Kard. Józef Glemp, AW
25 kwietnia
magister, AKW, teologia duchowości, 1988
studia doktoranckie, AKW, teologia pastoralna, 2000 – 2002
doktor, AKW, teologia pastoralna, 2002
wikariusz, Świętej Rodziny, Jaktorów, Diec. Łowicka, 29.05.1988 –15.06.1989
wikariusz, MB Fatimskiej, Warszawa-Niedźwiadek, AW, 15.06.1989 – 21.06.1990
wikariusz, Św. Jakuba Ap., Warszawa-Tarchomin, 21.06.1990 –18.06.1998
wikariusz, MB Częstochowskiej, Wołomin, 18.11.2005 – 01.10.2007
proboszcz, Św. Jana Chrzciciela, Józefów-Michalin, 01.10.2007 – 01.02.2013
proboszcz, Narodzenia NMP, Mińsk Mazowiecki, 01.02.2013 – 31.07.2015
moderator diecezjalny, Ruch Światło-Życie, 1992 –1999
podział diecezji, z AW, 25.03.1992
członek z wyboru, Rada Kapłańska, 27.06.1997 – 28.06.2002
administrator, Ośrodek Charytatywno-Opiekuńczy Caritas (Urle), 18.06.1998 – 01.08.1999
koordynator, Zespół Koordynujący Formację Permanentną Duchowieństwa, 21.08.1998 – 20.08.2009
duszpasterz diecezjalny, Duszpasterstwo akademickie, 27.02.1999 – 01.07.2005
duszpasterz diecezjalny, Duszpasterstwo młodzieży, 27.02.1999 –16.12.2004
administrator, Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „Arka”, 01.08.1999 –18.11.2005
członek, Rada Duszpasterstwa Ministrantów, 11.10.2001– 31.07.2015
moderator, Unia Kapłanów Chrystusa Sługi, 2004 – 2006
dyrektor, Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii DW-P, 29.10.2004 –18.11.2005
członek z urzędu, Rada Kapłańska, 29.09.2005 –15.06.2009
członek z wyboru, Rada Kapłańska, 15.06.2009 –15.06.2015
członek, Zespół ds. Duszpasterstwa Ogólnego, 15.08.2009 – 31.07.2015
wykładowca, WSD DW-P, teologia pastoralna, 25.09.2009 – 30.06.2015
asystent kościelny, Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, 2011– 31.07.2015
moderator diecezjalny, Ruch Światło-Życie, 01.01.2012 – 06.09.2015
moderator generalny, Ruch Światło-Życie, od 09.06.2015
przywilej noszenia rokiety i mantoletu, 24.12.2010
kanonik honorowy, Kapituła Kolegiacka, 24.12.2014 – 23.12.2020
kanonik gremialny, Kapituła Kolegiacka, od 23.12.2020