Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Sędek Jakub
01 czerwca 2019 r., Bp Romuald Kamiński
25 lipca
magister, AKW, Nowy Testament, 05.2019
duszpasterz diecezjalny, Duszpasterstwo lektorów, od 01.09.2021
członek z urzędu, Młodzieżowa Rada Duszpasterska, od 18.11.2021