Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Roztocki Jan Lucjan
02 czerwca 2018 r., Bp Romuald Kamiński
24 czerwca
magister, PWTW, prawo kanoniczne, 15.05.2018
studia podyplomowe, PWTW, Szkoła Duszpasterzy Młodzieży, 01.10.2019 – 22.09.2020
wikariusz, MB Królowej Polski, Jabłonna, od 26.08.2018