Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Rowicki Grzegorz
18 maja 1991 r., Kard. Józef Glemp, AW
12 marca
magister, UKSW, teologia,
wikariusz, NMP Matki Łaski Bożej, Halinów, 19.05.1991– 27.06.1992
wikariusz, Wniebowzięcia NMP, Kamieńczyk, 27.06.1992 – 30.06.1994
wikariusz, Podwyższenia Krzyża Świętego, Dąbrówka, 30.06.1994 – 22.06.1997
proboszcz, MB Częstochowskiej, Gwizdały, 22.06.1997 –18.06.2001, organizator parafii, budowniczy plebanii
rezydent, Św. Jakuba Ap., Warszawa-Tarchomin, 18.06.2001– 20.06.2003, organizator nowego ośrodka duszpasterskiego
proboszcz, Św. Łukasza Ew., Warszawa-Kępa Tarchomińska, 20.06.2003 – 21.04.2013, organizator parafii, budowniczy kaplicy, plebanii i kościoła
proboszcz, Św. Jadwigi, Warszawa-Pelcowizna, 21.04.2013 –11.03.2016
proboszcz, Miłosierdzia Bożego, Rudzienko, 11.03.2016 – 01.07.2018
proboszcz, MB Częstochowskiej, Starogród, od 01.07.2018
podział diecezji, z AW, 25.03.1992
przywilej noszenia rokiety i mantoletu, 23.12.2013