DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Ks. Rakoczy Arkadiusz Stanisław
28 maja 1992 r., Bp Kazimierz Romaniuk
12 stycznia
licencjat, PWTW, historia Kościoła, 1992
wikariusz, MB Nieustającej Pomocy, Duczki, 27.06.1992 – 30.06.1994
wikariusz, MB Częstochowskiej, Zielonka, 30.06.1994 – 01.07.1999
wikariusz, NMP Matki Pięknej Miłości, Warszawa-Tarchomin (Poraje), 30.06.2001– 29.06.2002
proboszcz, MB Różańcowej, Wielgolas, 29.08.2009 – 04.02.2016
proboszcz, MB Nieustającej Pomocy, Duczki, od 04.02.2016
diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej, 29.11.1994 –11.10.2001
kapelan, Zespół Szkół Sióstr Felicjanek (Marysin), 01.07.1999 – 30.06.2001
dyrektor biblioteki, WSD DW-P, 15.09.2000 – 30.06.2005
kapelan, DPS „Kombatant” (Legionowo), 29.06.2002 – 01.07.2005
kapelan, Siostry Loretanki (Loretto), 01.07.2005 – 29.08.2009
dekanalny duszpasterz młodzieży, Dekanat Siennicki, 30.09.2009 – 04.02.2016