Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Radzikowski Maciej Artur
30 maja 2009 r., Abp Henryk Franciszek Hoser SAC
14 maja
magister, AKW, liturgika, 2009
studia doktoranckie, AKW, teologia pastoralna, 01.10.2013 –10.07.2017
licencjat, AKW, teologia pastoralna, 11.06.2015
studia podyplomowe, AKW, Szkoła Duszpasterzy Młodzieży, 01.10.2019 – 22.09.2020
doktor, AKW, teologia pastoralna, 26.06.2020
wikariusz, MB Częstochowskiej, Wołomin, 30.08.2009 – 26.08.2015
członek z urzędu, Rada Kapłańska, od 27.08.2020
referent ds. duszpasterstwa, Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii DW-P, 27.08.2020 – 23.12.2020
członek z urzędu, Rada Duszpasterska, od 01.01.2021
sekretarz, Rada Duszpasterska, od 25.03.2021